Jak oceniasz naszą stronę?

Twoja opinia jest dla nas ważna. Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej serwisu eurobank.pl.

1. Jaki był cel Twojej wizyty na stronie eurobank.pl?
1. Informacji o jakim produkcie/usłudze poszukiwałaś/-eś?
1. Czy znalazłaś/-eś wszystkie informacje, których poszukiwałaś/-eś?
1. Jakich informacji zabrakło lub jakie były niezrozumiałe?
1. Jak oceniasz stronę eurobank.pl?
1. Jeśli masz dodatkowe uwagi, wpisz je poniżej:
loading...

RODO - ochrona danych osobowych


RODO w pigułce

RODO w pigułce - infografika

 

Więcej informacji o RODO

co to jest RODO?

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z tym informujemy, że przysługują Ci określone prawa związane z przetwarzaniem przez Euro Bank S.A Twoich danych osobowych.

o jakich danych mówimy?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Chodzi o dane zbierane w ramach podpisywania umów z Bankiem, a także dalszej współpracy. Dotyczy to zarówno danych teleadresowych, jak i informacji o stanie majątkowym, miejscu zatrudnienia, wykonywanych transakcji finansowych itp.

kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Euro Bank S.A. z siedzibą przy ul. św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław (dalej: Bank). 

dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane zbierane są głównie po to, aby sprawnie dostarczać produkty i wykonywać usługi, z których korzystasz w naszym Banku, sprawdzać poziom Twojej satysfakcji oraz oferować Ci rozwiązania najlepiej dostosowane do Twoich potrzeb i oczekiwań. Twoje dane osobowe wykorzystujemy również w takich celach, jak dokonywanie oceny zdolności kredytowej, rozpatrywanie potencjalnych reklamacji, prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług, zapewnianie bezpieczeństwa Twoich środków oraz dokonywanie czynności windykacyjnych, w tym przez podmioty zajmujące się zarządzaniem wierzytelnościami, w tym obrotem wierzytelnościami. Twoje dane wykorzystywane są również w celach statystycznych, archiwalnych i rachunkowych oraz wypełnienia obowiązków prawnych związanych np. z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz raportowaniem FATCA/CRS*.
 
Okres przetwarzania Twoich danych przez Bank jest uzależniony od celu przetwarzania. Wynika zwykle z okresu trwania umowy, zewnętrznych wymogów prawnych (np. konieczności przechowywania dokumentów księgowych), okresu przedawnienia roszczeń, a także regulacji pozwalających zapewnić bieżące działanie Banku. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych np. w celu marketingu produktów i usług współpracujących z Bankiem partnerów, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z Rozporządzeniem, Twoje dane mogą być przekazywane przez Bank:
  • podmiotom wykonującym czynności bankowe na zlecenie banku (placówki franczyzowe, partnerzy ratalni, partnerzy hipoteczni),
  • dostawcom usług informatycznych, systemów księgowych, systemów do marketingu online, wspierających działania marketingowe,
  • a także podmiotom współpracującym z Bankiem w zakresie obsługi komunikacji z klientami i przy potencjalnych procesach odzyskiwania należności – podmiotom zajmującym się zarządzaniem wierzytelnościami, w tym obrotem wierzytelnościami. 

Twoje dane mogą zostać również przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa, takim jak: Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego, Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

jakie masz prawa w stosunku do swoich danych?

Masz prawo uzyskać informacje dotyczące przetwarzania przez Bank Twoich danych oraz ich kopię. Masz także prawo zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, oraz prawo do przenoszenia dostarczonych danych.
Pamiętaj także, że masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeżeli coś Cię zaniepokoi, istnieje możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W każdym momencie możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda. Wycofanie danej zgody nie wpływa na prawo Banku do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia.
 
W celu skorzystania ze wskazanych praw możesz złożyć wniosek:
  • osobiście − podczas wizyty w dowolnej Placówce Banku,
  • listownie − wysyłając korespondencję na adres: Euro Bank S.A., ul. św. Mikołaja 72, 50−126 Wrocław,
  • telefonicznie − kontaktując się z infolinią Banku po numerem 19 000,
  • drogą elektroniczną − wysyłając e−mail na adres: info@eurobank.pl lub eurobank@eurobank.pl,
  • przez Bankowość Internetową (dostęp poprzez stronę www.eurobank.pl). 
Wnioski wpływające do Banku są obsługiwane niezwłocznie po ich wpływie. Podstawowy termin na rozpatrzenie wniosku wynosi 1 miesiąc od dnia przyjęcia wniosku.

jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Przetwarzanie Twoich danych jest zawsze oparte na zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. Główną podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia oraz wykonania umów. Z kolei podstawą prawną dopasowywania usług i produktów do Twoich potrzeb i oczekiwań oraz przesyłania informacji o ofercie Banku jest tak zwany uzasadniony interes administratora, polegający na promowaniu produktów i usług własnych Banku. Przetwarzanie Twoich danych jest często niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, wynikającego m.in.z przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.

Możesz także wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym z określonych celów, np. marketingu produktów i usług współpracujących z Bankiem partnerów (np. biur podróży, ubezpieczycieli, towarzystw funduszy inwestycyjnych).

czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych następuje w celu zawarcia oraz wykonania umowy, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Bankiem.
 

dokumenty do pobrania:


* FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act) - akt prawny uchwalony 18 marca 2010 w Stanach Zjednoczonych, dotyczący zagranicznych rachunków bankowych amerykańskich podatników.
CRS (ang. Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information) - globalny standard wymiany informacji finansowych, w tym informacji o rachunkach bankowych, ograniczający unikanie płacenia podatków, opracowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
X
zainstaluj aplikację
„eurobank mobile”
Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »