Jak oceniasz naszą stronę?

Twoja opinia jest dla nas ważna. Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej serwisu eurobank.pl.

1. Jaki był cel Twojej wizyty na stronie eurobank.pl?
1. Informacji o jakim produkcie/usłudze poszukiwałaś/-eś?
1. Czy znalazłaś/-eś wszystkie informacje, których poszukiwałaś/-eś?
1. Jakich informacji zabrakło lub jakie były niezrozumiałe?
1. Jak oceniasz stronę eurobank.pl?
1. Jeśli masz dodatkowe uwagi, wpisz je poniżej:
loading...

ubezpieczenie Pomoc dla zdrowia

sprawdź, co da Ci ubezpieczenie Pomoc dla zdrowia:

wsparcie finansowe w przypadku:
  • zdiagnozowania u ubezpieczonego poważnego zachorowania na jedną z chorób: nowotwór złośliwy, udar mózgu, zawał serca oraz
  • zgonu ubezpieczonego w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku
wysokie sumy ubezpieczenia, w przypadku poważnego zachorowania, nawet do 150 000 zł
12-miesięczny okres ubezpieczenia, który może być kontynuowany przez kolejne okresy
zakup ubezpieczenia podczas rozmowy telefonicznej
 

kto może skorzystać z ubezpieczenia?

Klienci Banku posiadający konto osobiste (z wyłączeniem konta junior), którzy w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia są zdrowi (na podstawie przeprowadzonej ankiety medycznej), mają ukończone 18 lat i nie ukończyli 64 lat.


ile to kosztuje?

Składka ubezpieczeniowa kalkulowana jest indywidualnie w oparciu o wysokość sumy ubezpieczenia oraz wiek Klienta.
Składka ubezpieczeniowa płatna jest miesięcznie.
Przykład:
1. Masz 35 lat i jesteś ubezpieczony na łączną wartość 60 000 zł - Twoja miesięczna składka 18 zł
2. Masz 40 lat i jesteś ubezpieczony na łączną wartość 30 000 zł - Twoja miesięczna składka 21 zł

Wszystkie informacje dotyczące wysokości świadczeń, znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.



 

Forma umowy: ubezpieczenie indywidualne 
Ubezpieczony/Ubezpieczający: Klient Euro Banku S.A. posiadający konto osobiste. Dodatkowo ochroną może zostać objęty również Małżonek lub Partner Ubezpieczonego/Ubezpieczającego.
Ubezpieczyciel: TU Europa S.A.
Agent ubezpieczeniowy: Euro Bank S.A.

sprawdź szczegóły: 

zobacz inne dokumenty
Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Św. Mikołaja 72 pełni rolę Agenta Ubezpieczeniowego. Euro Bank S.A. działa na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń. Euro Bank S.A. jest wpisany jako Agent w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej:KNF) pod numerem 11209600/A. Weryfikacja wpisu Euro Banku S.A. do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych możliwa jest na stronie www.knf.gov.pl. Ubezpieczyciele nie posiadają akcji ani udziałów Euro Banku S.A.
Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. w tym informacje o wyłączeniach odpowiedzialności, zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Pomoc dla Zdrowia” zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. nr 03/11/17 z dnia 07.11.2017 r.
 
Wypłata świadczenia jest wypłatą jednorazową, zależna jest od wybranej wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia (30 000 zł, 60 000 zł, 150 000 zł) oraz uzależniona jest od momentu, w którym zachorujesz od chwili rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej:


 
suma ubezpieczenia czas, w  którym zachorowałeś od dnia rozpoczęcia ubezpieczenia kwota wypłaty w % sumy ubezpieczeniowej
30 000 zł
60 000 zł
150 000 zł 
od 1 do 60 dnia  10%
od 61 dnia do końca ubezpieczenia (w tym kontynuacja ubezpieczenia) 100%

wyślij formularz, oddzwonimy!

Zapoznaj się z zasadami przetwarzania Twoich danych osobowych przez Euro Bank S.A. »
Zaznacz wszystkie zgody
Wyrażam zgodę na:
przetwarzanie danych osobowych pełna treść »
otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej pełna treść »
marketing telefoniczny i elektroniczny Banku pełna treść »
Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie.

Czy chciałbyś otrzymać spersonalizowaną ofertę kredytu gotówkowego oraz przyspieszyć procedurę obsługi?
Informujemy, że podane dane osobowe będą przetwarzane przez Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 72 (dalej zwaną Bankiem) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w następujących celach: podjęcia działań przed zawarciem umowy, oceny Zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego, archiwizacyjnych, marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach, bez naruszenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą; dane te zostaną przekazane na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1c oraz art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 ze zm.) do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A (dalej zwanej BIK S.A.), Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 8, a także do innych podmiotów do tego uprawnionych na mocy art. 105 Ustawy prawo bankowe.
Informujemy o dobrowolnym charakterze przekazania swoich danych osobowych, prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich poprawiania.

Informujemy, że podane dane zostaną przekazane na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1c oraz art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 ze zm.) do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A (dalej zwanej BIK S.A.), Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 8, a także do innych podmiotów do tego uprawnionych na mocy art. 105 Ustawy prawo bankowe. Informujemy, że podane dane osobowe będą przetwarzane przez BIK S.A. w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a Ustawy prawo bankowe oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 Ustawy prawo bankowe, w tym w celu oceny Zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz w celu stosowania przez banki metod statystycznych. Upoważniam Bank do wystąpienia, również za pośrednictwem BIK S.A., do biur informacji gospodarczej, o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących jego osoby, w tym informacji o wymagalnych zobowiązaniach wnioskodawcy powstałych przed dniem wejścia w życie Ustawy z dnia 09.04.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r.Nr 81 poz. 530).

Powyższe informacje oznaczają, że w kolejnych etapach obsługi zostanie złożony w Twoim imieniu wniosek kredytowy.
Czy na pewno potwierdzasz chęć złożenia wniosku kredytowego?
Dziękujemy za wysłanie wiadomości. Dołożymy wszelkich starań, aby kontakt zwrotny ze strony Banku nastąpił w najkrótszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych.
Wystąpił błąd. Prosimy spróbować ponownie.
 
X
zainstaluj aplikację
„eurobank mobile”
Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »