Jak oceniasz naszą stronę?

Twoja opinia jest dla nas ważna. Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej serwisu eurobank.pl.

1. Jaki był cel Twojej wizyty na stronie eurobank.pl?
1. Informacji o jakim produkcie/usłudze poszukiwałaś/-eś?
1. Czy znalazłaś/-eś wszystkie informacje, których poszukiwałaś/-eś?
1. Jakich informacji zabrakło lub jakie były niezrozumiałe?
1. Jak oceniasz stronę eurobank.pl?
1. Jeśli masz dodatkowe uwagi, wpisz je poniżej:
loading...

lokata z funduszem

lokata z funduszem "Kapitalny Duet"- wybierz moc podwójnych korzyści!

poznaj zalety lokaty z funduszem:

 • połowa Twoich środków wypracowuje zysk na lokacie oprocentowanej na 5% w skali roku
 • druga połowa inwestowana jest w wybrany subfundusz Amundi
 • minimalna łączna kwota inwestycji to 5.000 zł  - 50% stanowi kwotę Lokaty, pozostałe 50% jest przeznaczone na nabycie jednostek uczestnictwa Funduszu
 • maksymalna łączna kwota inwestycji zależy tylko od Ciebie
 • otworzysz ją w dowolnej placówce eurobanku


inwestycja pół na pół (50/50):

lokata 
 • okres: 4 miesiące
 • stałe, atrakcyjne oprocentowanie: 5% w skali roku
 • kapitalizacja odsetek na zakończenie okresu lokaty
fundusz 
 • wybór spośród 3 subfunduszy o zróżnicowanych strategiach i sugerowanych okresach inwestycyjnych, wydzielonych w ramach Amundi Parasolowego FIO: Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny,  Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany, Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1
 • brak opłaty za nabycie jednostek funduszu 

Szczegóły dotyczące Funduszu Amundi Parasolowego FIO znajdziesz tutaj: https://www.eurobank.pl/produkty,fundusze-amundi,o-amundi,200,11.html
 
Skorzystanie z Oferty Lokata z Funduszem „Kapitalny Duet"  poprzedzone jest zawarciem w dowolnej placówce Banku Umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń oraz Umowy Konta - w przypadku Klientów, którzy ich wcześniej nie zawarli - oraz złożeniem zlecenia otwarcia Rejestru.
 
Zerwanie lokaty przed upływem okresu lokaty powoduje całkowitą utratę odsetek. 
 
Euro Bank S.A. pośredniczy w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach Amundi Parasolowy FIO („Fundusz”), nie świadcząc przy tym usługi doradztwa inwestycyjnego, jak również nie udzielając rekomendacji związanych z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Zamieszczone tu informacje nie są wystarczające do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Zamieszczony w serwisie opis Funduszy nie jest prawnie wiążącym źródłem informacji o funduszach inwestycyjnych, a ma charakter wyłącznie marketingowy. Opis jest publikacją handlową i nie podlega wymogom pakietu regulacji MiFID II w zakresie dotyczącym badań inwestycyjnych. Euro Bank S.A. nie ma wpływu na wyniki inwestycyjne osiągane przez Fundusz i nie ponosi  odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych Klienta podjętych na podstawie informacji tu przedstawionych. Ostateczna decyzja zainwestowania własnych środków należy wyłącznie do Klienta. 
 
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu ani wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty kapitału zainwestowanego w jednostki uczestnictwa Funduszu. Amundi Polska TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457486, posiadająca kapitał zakładowy 38 467 590 złotych w pełni opłacony, NIP 527-269-30-89, ani Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za żadne decyzje podjęte na podstawie przedstawionego materiału. Wymagane prawem informacje związane z inwestowaniem w subfundusze Amundi Parasolowy FIO, w tym opisy czynników ryzyka oraz zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa, znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Funduszu oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID), dostępnych w placówkach Euro Banku S.A., w siedzibie Amundi Polska TFI S.A. oraz na stronach:www.eurobank.pl i www.amundi.pl.

Opłaty i prowizje, Tabela Oprocentowania Konta, Tabela opłat Amundi Parasolowy FIO oraz szczegóły oferty, w tym Regulamin Oferty Lokata z Funduszem „Kapitalny Duet” dostępne są w placówkach Euro Banku S.A. oraz na stronie www.eurobank.pl., a także w siedzibie Amundi Polska TFI S.A. i na stronie www.amundi.pl

dokumenty do pobrania


dokumenty archiwalne
zobacz dokumenty archiwalne

w placówce eurobanku

 • odwiedź jedną z wybranych placówek eurobanku, pamiętając o zabraniu ze sobą dowodu osobistego odwiedź jedną z wybranych placówek eurobanku, pamiętając o zabraniu ze sobą dowodu osobistego

  odwiedź jedną z wybranych placówek eurobanku, pamiętając o zabraniu ze sobą dowodu osobistego

 • wypełnij kwestionariusz wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego i sprawdź, czy inwestycja w fundusze jest dla Ciebie odpowiednia wypełnij kwestionariusz wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego i sprawdź, czy inwestycja w fundusze jest dla Ciebie odpowiednia

  wypełnij kwestionariusz wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego i sprawdź, czy inwestycja w fundusze jest dla Ciebie odpowiednia

 • po wypełnieniu kwestionariusza, zawrzemy umowę i przyjmiemy od Ciebie zlecenie otwarcia rejestru i nabycia jednostek w wybranym przez Ciebie subfunduszu po wypełnieniu kwestionariusza, zawrzemy umowę i przyjmiemy od Ciebie zlecenie otwarcia rejestru i nabycia jednostek w wybranym przez Ciebie subfunduszu

  po wypełnieniu kwestionariusza, zawrzemy umowę i przyjmiemy od Ciebie zlecenie otwarcia rejestru i nabycia jednostek w wybranym przez Ciebie subfunduszu

 • i założymy atrakcyjną lokatę, a jeśli dotychczas nie byłeś naszym Klientem, wcześniej otworzymy dla Ciebie konto i założymy atrakcyjną lokatę, a jeśli dotychczas nie byłeś naszym Klientem, wcześniej otworzymy dla Ciebie konto

  i założymy atrakcyjną lokatę, a jeśli dotychczas nie byłeś naszym Klientem, wcześniej otworzymy dla Ciebie konto

wyślij formularz, oddzwonimy!

Zapoznaj się z zasadami przetwarzania Twoich danych osobowych przez Euro Bank S.A. »
Zaznacz wszystkie zgody
Wyrażam zgodę na:
przetwarzanie danych osobowych pełna treść »
otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej pełna treść »
marketing telefoniczny i elektroniczny Banku pełna treść »
Dziękujemy za wysłanie wiadomości. Dołożymy wszelkich starań, aby kontakt zwrotny ze strony Banku nastąpił w najkrótszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych.
Wystąpił błąd. Prosimy spróbować ponownie.
 
X
zainstaluj aplikację
„eurobank mobile”
Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »