Jak oceniasz naszą stronę?

Twoja opinia jest dla nas ważna. Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej serwisu eurobank.pl.

1. Jaki był cel Twojej wizyty na stronie eurobank.pl?
1. Informacji o jakim produkcie/usłudze poszukiwałaś/-eś?
1. Czy znalazłaś/-eś wszystkie informacje, których poszukiwałaś/-eś?
1. Jakich informacji zabrakło lub jakie były niezrozumiałe?
1. Jak oceniasz stronę eurobank.pl?
1. Jeśli masz dodatkowe uwagi, wpisz je poniżej:
loading...

EKOlogiczny kredyt hipoteczny

Wspieraj z nami rozwiązania ekologiczne!

poznaj warunki oferty:

 • kup mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym lub na rynku wtórnym - nieruchomość musi posiadać Świadectwo Charakterystyki Energetycznej z następującymi parametrami zgodnymi z obowiązującym Rozporządzeniem¹:
1) nieruchomości wybudowane między 1. stycznia 2015 r. a 31. grudnia 2016 r.:
- dla domów jednorodzinnych wartość decydująca o kwalifikowalności EP≤ 96kWh (m2·rok)
- dla lokali mieszkalnych wartość decydująca o kwalifikowalności EP≤ 84kWh (m2·rok)
 
2) nieruchomości wybudowane po 1. stycznia 2017 r.:
- dla domów jednorodzinnych wartość decydująca o kwalifikowalności EP≤ 76kWh (m2· rok)
- dla lokali mieszkalnych wartość decydująca o kwalifikowalności EP≤ 68kWh (m2· rok)
 
¹ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015, poz. 376 z późn. zm.)
 • nieruchomość (dom jednorodzinny lub lokal mieszkalny) musi spełniać następujące warunki techniczne:
a) w przypadku lokalu mieszkalnego - budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny został oddany do użytkowania nie dalej niż 1. stycznia 2015 r.
b) w przypadku domu jednorodzinnego - budynek został zgłoszony do Nadzoru Budowlanego (potwierdzenie braku sprzeciwu) nie dalej niż 1. stycznia 2015 r.

 • otrzymasz Kod zniżkowy i zyskasz rabat nawet do 50%, który będziesz mógł wykorzystać w sieci sklepów Media Expert lub na www.mediaexpert.pl na zakup sprzętu energooszczędnego objętego ofertą. Minimalna kwota zakupów to 2 000 zł, a maksymalny rabat wynosi 2 000 zł. Szczegóły oferty dostępne w Regulaminie Oferty. Lista produktów objętych ofertą dostępna jest w placówkach banku, w sklepach Media Expert lub na www.mediaexpert.pl

RRSO wynosi 4,55% dla przykładu reprezentatywnego na dzień 31.08.2018 r.

Oferta EKOlogiczny kredyt hipoteczny współfinansowana jest przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w ramach programu PolREFF. Szczegółowe informacje o programie znajdziesz na stronie www.polreff.org
 
Aplikacje App Store – logo        

dodatkowe korzyści naszego kredytu hipotecznego:

 • marża już od 1,89% w ofercie  sprzedaży łączonej Niski Procent, przy prowizji 2%, jeśli skorzystasz z produktów dodatkowych. Łącznie możesz obniżyć marżę nawet o 0,45 p.p. Sprawdź, z jakimi produktami i o ile możesz zmniejszyć swoją ratę:
 
o z kontem w pełni wraz z wpływem dochodu - 0,15 p.p.
o z ubezpieczeniem na życie - 0,10 p.p.
o z ubezpieczeniem od utraty pracy - 0,10 p.p.
o z lokatą - 0,05 p.p.
o z kartą kredytową - 0,05 p.p.
 • długi okres kredytowania – do 30 lat
 • zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym lub rynku wtórnym, wraz z możliwością uzyskania dodatkowych środków na wykończenie
 • planując zakup nowego mieszkania albo kupno domu, środki ze sprzedaży obecnego mieszkania mogą stanowić Twój wkład własny
 • raz na 12 miesięcy możliwość skorzystania z wakacji kredytowych
 • możesz połączyć dochody z dochodami osoby trzeciej
 • honorujemy różne źródła dochodówOrganizatorem Oferty ”EKO- logiczna hipoteka” jest Euro Bank S.A. Oferta trwa od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r. W ramach Oferty Klient może otrzymać Kod o wartości do 2000 PLN. Minimalna wartość zakupów, dla której można zastosować Kod, to 2000 PLN. Kod można wykorzystać do 31.12.2019 r. na zakup produktów objętych Ofertą w sklepach Media Expert lub sklepie internetowym www.mediaexpert.pl. Lista produktów objętych Ofertą znajduje się na https://www.mediaexpert.pl/lp,agd-eko-kredyt-eurobank, w placówkach Banku i sklepach Media Expert.
 
Oferta nie łączy się z ofertami dostępnymi w placówkach Partnerów Sprzedaży oraz z Programem Promujesz- Zyskujesz hipotecznie, Ofertą dla Sektora Finansowego i promocją Deweloper oraz Programem Mieszkanie dla Młodych.
Przykładowe warunki oferty sprzedaży łączonej „EKO-logiczna hipoteka”, dla której dostępna jest marża 1,89% i raty równe: Osoby otrzymujące łącznie dochody z co najmniej dwóch źródeł zaakceptowanych przez Bank spośród których najwyższy jest dochód inny niż z tytułu umowy najmu dzierżawy bądź działalności gospodarczej, z LTV ≤ 30, pod warunkiem założenia konta w pełni i przelewania co miesiąc środków z wynagrodzenia lub min. 70% dochodu kredytobiorcy uzyskującego najwyższe dochody na konto, przystąpienia i utrzymania ubezpieczenia na życie z oferty TU, którego Bank jest agentem przez okres min. pierwszych 10 lat okresu kredytowania oraz karty kredytowej przez 5 lat, z minimum 1 transakcją miesięcznie. 
 
 
 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu hipotecznego w ofercie „EKO-logiczna hipoteka” w Euro Bank S.A., zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,55%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 30 lat, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 80%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 200 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 355 515,22 zł, oprocentowanie zmienne 5,04% w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 3M 1,70% oraz marża 2,14% (marża jest podwyższona o 1,20 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi ono w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), co najmniej 2 źródła dochodu, konto w pełni z przelewem co miesiąc środków z wynagrodzenia lub min. 70% dochodu kredytobiorcy uzyskującego najwyższe dochody na konto, całkowity koszt kredytu 155 515,22 zł (w tym: prowizja 2%, tj. 4000 zł, odsetki 138 486,22 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, opłaty sądowe za ustanowienie hipoteki 200 zł - przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, ubezpieczenie na życie przez 10 lat okresu kredytowania 6 000 zł, ubezpieczenie nieruchomości w całym okresie kredytowania 6 375,00 zł, opłata miesięczna za konto w pełni 0 zł, wycena nieruchomości 435 zł, 5 miesięcznych rat równych po 1 079,84 zł, 353 miesięczne raty równe po 939,21 zł, jedna rata wyrównująca 965,94 zł oraz jedna rata odsetkowa 579,95 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 31.08.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.
 
 
Udzielenie kredytu hipotecznego zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
 
Szczegóły oferty, opłaty, prowizje, ogólne warunki ubezpieczeń, w tym zakres ubezpieczeń oraz ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności towarzystw ubezpieczeniowych, Regulaminy: udzielania kredytów hipotecznych przez Euro Bank S.A. oraz oferty „EKO-logiczna hipoteka” dostępne są w placówkach Banku, pod nr 19 000 (koszt połączenia wg stawki operatora), na stronie www.eurobank.pl oraz u Partnerów Sprzedaży.
 

  dokumenty niezbędne do uzyskania produktu

  1. dokumenty dotyczące tożsamości:
   • dowód osobisty 
   • dla obywateli zagranicznych paszport zagraniczny wraz z kartą stałego pobytu
  1. dokumenty związane z dochodem - wybierz Twoje źródło dochodu
   • zaświadczenie o zarobkach na druku Banku za ostatnie 3 miesiące ALBO aktualna umowa kontraktu menadżerskiego (alternatywa dla zaświadczenia o zarobkach)
   • wyciąg lub historia rachunku Bankowego za ostatnie 3 miesiące, a w przypadku kontraktu menadżerskiego za ostatnie 12 miesięcy ALBO zaświadczenie o odprowadzonych składkach do ZUS (nie dotyczy kontraktów menadżerskich) ALBO druki RCA potwierdzone przez ZUS za ostatnie 3 miesiące (w przypadku otrzymywania świadczenia w formie gotówkowej). Druki RCA nie dotyczą kontraktów menadżerskich.
   • świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy ALBO zaświadczenie o wcześniejszej współpracy na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło ALBO Kopia umowy od poprzedniego pracodawcy wraz z wyciągami z konta  – w przypadku konieczności udokumentowania całkowitego stażu pracy
   • aneks do umowy o pracę potwierdzający wzrost dochodu – w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzymał podwyżkę wynagrodzenia i fakt ten ma zostać uwzględniony przy badaniu zdolności kredytowej
   • poprzednia umowa o pracę zawarta na jeden rok szkolny lub akademicki
    – wymagane w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub mianowania na jeden rok szkolny/akademicki
   • decyzja o przyznaniu emerytury krajowej / ostatnia waloryzacja emerytury
   • zaświadczenie z ZUS o wypłacie emerytury krajowej ALBO ostatni odcinek wypłaty emerytury krajowej ALBO wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatni miesiąc, potwierdzające wpływ świadczenia emerytalnego
   • decyzja o przyznaniu emerytury/ renty zagranicznej wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem ALBO ostatnia waloryzacja emerytury/ renty zagranicznej wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem (tłumaczenie nie jest wymagane w przypadku języka angielskiego)
   • wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatni miesiąc, potwierdzające wpływ świadczenia emerytalnego/ renty
   • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o przyznaniu zasiłku wraz z pismem z ZUS o przejęciu wypłaty zasiłku ALBO zaświadczenie z ZUS o wypłacie zasiłku przedemerytalnego  ALBO decyzja ZUS o wysokości zasiłku przedemerytalnego ALBO ostatnia waloryzacja zasiłku przedemerytalnego
   • ostatni odcinek wypłaty zasiłku przedemerytalnego ALBO wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatni miesiąc, potwierdzające wpływ zasiłku
   • decyzja o przyznaniu renty z tytułu trwałej niezdolności do pracy ALBO inny dokument potwierdzający przyznanie renty na stałe
   • zaświadczenie z ZUS o wypłacie renty z tytułu trwałej niezdolności do pracy ALBO ostatnia waloryzacja przyznanej renty ALBO ostatni odcinek wypłaty renty z tytułu trwałej niezdolności do pracy ALBO wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatni miesiąc, potwierdzające wpływ renty
   • decyzja o przyznaniu renty rodzinnej
   • zaświadczenie z ZUS o wypłacie renty rodzinnej ALBO ostatnia waloryzacja przyznanej renty ALBO ostatni odcinek wypłaty renty rodzinnej ALBO wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatni miesiąc, potwierdzające wpływ renty
   • kopia książeczki żeglarskiej
   • zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pośrednika lub armatora ALBO kopie kontraktów za okres ostatnich 12 miesięcy
   • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za ubiegły rok (jeżeli Wnioskodawca płaci podatek w Polsce)  ALBO zeznanie roczne za poprzedni rok podatkowy (PIT-37) potwierdzone przez Urząd Skarbowy bądź potwierdzone dowodem nadania przesyłki/elektronicznym potwierdzeniem nadania przesyłki do Urzędu Skarbowego (jeśli Wnioskodawca płaci podatek w Polsce) ALBO wyciągi lub historia rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie z tytułu kontraktów, za okres 12 miesięcy (jeżeli Wnioskodawca płaci podatek poza granicami Polski)
   • kopie umów / kontraktów z ostatnich 12 miesięcy ALBO zaświadczenie o zarobkach na druku Banku za ostatnie 12 miesięcy
   • wyciąg lub historia rachunku bankowego z ostatnich 12 miesięcy ALBO rachunki za ostatnie 12 miesięcy potwierdzone przez pracodawcę - w przypadku otrzymywania świadczenia w formie gotówkowej
   • zaświadczenie o zarobkach za ostatnie 3 miesiące zawierające wszystkie dane wymagane przez Bank – na druku Banku
   • wyciąg lub historia rachunku bankowego, na który jest przelewane wynagrodzenie, za ostatnie 3 miesiące ALBO payslipy ALBO inny dokument potwierdzający wypłatę wynagrodzenia, jeżeli zawiera wszystkie niezbędne dane (informacje o: zarobku brutto, pobranym podatku, pobranych składkach na ubezpieczenie społeczne, wartości dodatkowych potrąceń/kosztów np. pożyczek zakładowych, wartości składek na dodatkowe fundusze emerytalne, zarobku netto)
   • aktualne umowy najmu obowiązujące od minimum 6 miesięcy z terminem wygaśnięcia nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Umowy muszą mieć charakter powtarzalny/ciągły
   • dokument potwierdzający prawo do nieruchomości, z najmu której osiągane są dochody (oświadczenie o numerze Księgi Wieczystej, Akt Notarialny, Odpis z Księgi Wieczystej, postanowienie sądu o nabyciu spadku, notarialne poświadczenie dziedziczenia, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej).
   • dowody opłacenia podatku z tytułu dochodów uzyskiwanych z najmu, za ostatnie 6 miesięcy (w formie potwierdzeń przelewu, wyciągów bankowych lub historii rachunku bankowego) ALBO zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami
   • kopia deklaracji rocznej o wysokości uzyskanego przychodu (PIT-28 – w przypadku, gdy Wnioskodawca rozlicza się z Urzędem Skarbowym na podstawie ryczałtu) za ostatni pełny rok podatkowy potwierdzona przez Urząd Skarbowy bądź potwierdzona dowodem nadania przesyłki/elektronicznym potwierdzeniem nadania przesyłki do Urzędu Skarbowego ALBO zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego w poprzednim roku podatkowym przychodu i wysokości zapłaconego zryczałtowanego podatku dochodowego
   • odpis z KRS/wydruk z KRS ALBO odpis/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
   • oświadczenie Klienta o braku zaległości podatkowych wobec Urzędu Skarbowego wraz z dowodami opłacenia podatku za okres ostatnich 6 miesięcy ALBO zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych
   • oświadczenie Klienta o braku zaległości wobec ZUS wraz z dowodami opłacenia składek ZUS za okres ostatnich 6 miesięcy ALBO zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne
   • PIT-36 lub PIT-36L wraz z PIT B (za ostatni rok podatkowy) potwierdzone przez Urząd Skarbowy bądź potwierdzone dowodem nadania przesyłki/elektronicznym potwierdzeniem nadania przesyłki do Urzędu Skarbowego ALBO Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego w ostatnim roku podatkowym przychodu i dochodu, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
   • Kopia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów za wszystkie miesiące obecnego roku i za poprzedni rok podatkowy
   • kopia umowy spółki wraz z kopiami aneksów do umowy spółki – jeśli dana działalność prowadzona jest w formie spółki
   • odpis z KRS/wydruk z KRS ALBO odpis/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
   • oświadczenie Klienta o braku zaległości podatkowych wobec Urzędu Skarbowego wraz z dowodami opłacenia podatku za okres ostatnich 6 miesięcy ALBO zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych
   • oświadczenie Klienta o braku zaległości wobec ZUS wraz z dowodami opłacenia składek ZUS za okres ostatnich 6 miesięcy ALBO zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne
   • PIT-28 za ostatni rok podatkowy, wraz z załącznikiem A lub B jeśli załącznik został złożony, potwierdzony przez Urząd Skarbowy bądź potwierdzony dowodem nadania przesyłki/elektronicznym potwierdzeniem nadania przesyłki do US ALBO zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego przychodu i wysokości zapłaconego zryczałtowanego podatku dochodowego w ostatnim roku podatkowym
   • kopia umowy spółki wraz z kopiami aneksów do umowy spółki – jeśli dana działalność prowadzona jest w formie spółki
   • ewidencja sprzedaży z okresu ostatnich 6 miesięcy ALBO deklaracja VAT 7 za ostatnie 6 miesięcy
   • odpis z KRS/wydruk z KRS ALBO odpis/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
   • oświadczenie Klienta o braku zaległości podatkowych wobec Urzędu Skarbowego wraz z dowodami opłacenia podatku za okres ostatnich 6 miesięcy ALBO zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych
   • oświadczenie Klienta o braku zaległości wobec ZUS wraz z dowodami opłacenia składek ZUS za okres ostatnich 6 miesięcy ALBO zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne
   • aktualna decyzja Urzędu Skarbowego w sprawie ustalenia wysokości karty podatkowej
   • odpis z KRS/wydruk z KRS ALBO odpis/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
   • oświadczenie Klienta o braku zaległości podatkowych wobec Urzędu Skarbowego wraz z dowodami opłacenia podatku za okres ostatnich 6 miesięcy ALBO zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych
   • oświadczenie Klienta o braku zaległości wobec ZUS wraz z dowodami opłacenia składek ZUS za okres ostatnich 6 miesięcy ALBO zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne
   • Rachunek Zysków i Strat oraz bilans za rok bieżący ALBO formularz F-01 za ostatni kwartał
   • Rachunek Zysków i Strat oraz bilans za rok poprzedni ALBO formularz F-02 za poprzedni rok
   • zeznanie roczne za ostatni rok podatkowy (PIT-36, PIT-36L wraz z PIT B) potwierdzone przez Urząd Skarbowy bądź potwierdzone dowodem nadania przesyłki/elektronicznym potwierdzeniem nadania przesyłki do Urzędu Skarbowego
   • kopia umowy spółki wraz z kopiami aneksów do umowy spółki – jeśli dana działalność prowadzona jest w formie spółki
  2. dokumenty dotyczące celu kredytowania i zabezpieczenia kredytu
   • oświadczenie Inwestora zastępczego (na druku Banku)
   • Dokument potwierdzający zamiar nabycia Nieruchomości w zależności od tego, czy inwestycja podlega pod ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego:
    1) jeżeli inwestycja podlega pod w/w ustawę: zawartą umowę deweloperską w formie aktu notarialnego wraz z załącznikami ALBO prospekt informacyjny wraz z załącznikami (w rozumieniu ustawy, o której mowa powyżej) oraz umowa rezerwacyjna ALBO prospekt informacyjny wraz z załącznikami i jednostronne zobowiązanie Inwestora zastępczego do zawarcia umowy deweloperskiej na warunkach określonych w prospekcie informacyjnym
    2) jeżeli inwestycja nie podlega pod w/w ustawę: umowę pomiędzy Wnioskodawcą a Inwestorem zastępczym o wybudowanie i sprzedaż Lokalu mieszkalnego lub Domu jednorodzinnego w formie zwykłej
    3) jeżeli Inwestorem zastępczym jest spółdzielnia mieszkaniowa i umowa jest zawarta po 29.04.2012 r. i nie jest to umowa deweloperska wymagane jest dodatkowo przedłożenie oświadczenia spółdzielni mieszkaniowej o tym, iż sprzedaż nie podlega zapisom ustawy

    Dokumenty potwierdzające zamiar nabycia Nieruchomości dla Kredytu mieszkaniowego Mieszkanie dla Młodych:
    umowa o ustanowieniu/przeniesieniu własności ALBO umowa deweloperska ALBO umowa przedwstępna (umowa określająca zobowiązanie do zawarcia umowy o ustanowieniu/przeniesieniu własności) jeżeli umowa o ustanowieniu/przeniesieniu własności nie została zawarta do dnia złożenia wniosku ALBO umowa rezerwacyjna wraz z prospektem informacyjnym, wzorem umowy deweloperskiej i oświadczeniem Inwestora zastępczego ALBO umowa o budowę lokalu, jeśli Inwestorem zastępczym jest spółdzielnia mieszkaniowa

   • Dla lokalu mieszkalnego: ostateczne pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ administracji lub nadzoru architektoniczno-budowlanego
    Dla domu jednorodzinnego: ostateczne pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ administracji lub nadzoru architektoniczno-budowlanego ALBO potwierdzenie zgłoszenia budowy z brakiem sprzeciwu ALBO ostemplowany projekt budowlany ALBO numery ewidencyjne zgłoszenia budowy, jeśli zgłoszenie i brak sprzeciwu zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
   • wypis z ewidencji gruntów i budynków
   • kopia lub wyrys z mapy ewidencyjnej ALBO kopia mapy zasadniczej z naniesionymi numerami działek ALBO plan zagospodarowania działki, na której realizowana jest inwestycja
   • oświadczenie o numerze Księgi Wieczystej ALBO aktualny odpis z Księgi Wieczystej nieruchomości mającej być zabezpieczeniem kredytu (dla której prowadzona jest inwestycja) oraz każdorazowo w przypadku występowania wzmianek należy przedłożyć dokumentację wyjaśniającą ich treść wraz z informacją, że nie dotyczą prawa do nieruchomości nabywanej przez Klienta – wzmianki powinny zostać wyjaśnione w formie oświadczenia Inwestora zastępczego, złożonego na druku banku (jeśli występują w dziale I lub III Księgi Wieczystej) lub przez pracownika Banku
   • oświadczenie Banku Inwestora zastępczego o bezciężarowym wyodrębnieniu nieruchomości lub promesa wystawienia takiego oświadczenia (w przypadku, gdy w Księdze Wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wpisana jest hipoteka)
   • operat szacunkowy nieruchomości mającej być zabezpieczeniem kredytu/celem kredytowania – jeżeli dla danej nieruchomości jest wymagany
   • umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego, jeśli została zawarta ALBO oświadczenie zbywcy (na druku Banku, nie obowiązuje dla MdM) ALBO przedwstępna umowa sprzedaży – dokumenty te nie są wymagane jeżeli Wnioskodawcy są już właścicielami nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu
   • 1) W przypadku Nieruchomości posiadających możliwość elektronicznego sprawdzenia stanu Księgi Wieczystej, wymaga się wraz z wnioskiem kredytowym informacji o numerze Księgi Wieczystej dla Nieruchomości mającej stanowić prawne zabezpieczenie kredytu.
    2) W przypadku gdy dla Nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta w formie papierowej wymagane jest złożenie odpisu z Księgi Wieczystej. Odpis z Księgi Wieczystej jest ważny 30 dni kalendarzowych.
    3) W przypadku, gdy dla Nieruchomości nie jest prowadzona Księga Wieczysta w żadnej z w/w form, Bank dopuszcza możliwość przedłożenia innego dokumentu potwierdzającego stan prawny Nieruchomości, takiego jak: odpis z Księgi Wieczystej, z której ma nastąpić wydzielenie kredytowanej Nieruchomości i przeniesienie do nowo założonej Księgi Wieczystej ALBO akt notarialny potwierdzający prawo Zbywcy do Nieruchomości ALBO postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ALBO notarialne poświadczenie dziedziczenia ALBO zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające aktualny stan prawny ograniczonego prawa rzeczowego (m.in. prawo Wnioskodawcy do Lokalu mieszkalnego, brak zadłużeń na przedmiotowym ograniczonym prawie rzeczowym, brak Księgi Wieczystej prowadzonej dla w/w prawa). Zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc od daty wystawienia, chyba, że jego treść stanowi inaczej.
   • Jeżeli w dziale II Księgi Wieczystej brak jest wpisanego Zbywcy Nieruchomości, dokument nabycia Nieruchomości przez Zbywcę. Dokument wymagany również dla kredytu w programie MdM, w przypadku umowy przedwstępnej w formie pisemnej, innej niż notarialna, jeżeli brak Księgi Wieczystej dla Nieruchomości.
   • operat szacunkowy nieruchomości mającej być zabezpieczeniem kredytu/celem kredytowania – jeżeli dla danej nieruchomości jest wymagany
   • umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego, jeśli została zawarta ALBO przedwstępna umowa sprzedaży ALBO Oświadczenie Zbywcy (na druku Banku, nie obowiązuje dla MdM) – dokumenty nie są wymagane jeżeli Wnioskodawcy są już właścicielami nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu
   • 1) W przypadku Nieruchomości posiadających możliwość elektronicznego sprawdzenia stanu Księgi Wieczystej, wymaga się wraz z wnioskiem kredytowym informacji o numerze Księgi Wieczystej dla Nieruchomości mającej stanowić prawne zabezpieczenie kredytu.
    2) W przypadku gdy dla Nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta w formie papierowej wymagane jest złożenie odpisu z Księgi Wieczystej. Odpis z Księgi Wieczystej jest ważny 30 dni kalendarzowych.
    3) W przypadku, gdy dla Nieruchomości nie jest prowadzona Księga Wieczysta w żadnej z w/w form, Bank dopuszcza możliwość przedłożenia innego dokumentu potwierdzającego stan prawny Nieruchomości, takiego jak: odpis z Księgi Wieczystej, z której ma nastąpić wydzielenie kredytowanej Nieruchomości i przeniesienie do nowo założonej Księgi Wieczystej ALBO akt notarialny potwierdzający prawo Zbywcy do Nieruchomości ALBO postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ALBO notarialne poświadczenie dziedziczenia ALBO zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające aktualny stan prawny ograniczonego prawa rzeczowego (m.in. prawo Wnioskodawcy do Domu jednorodzinnego, brak zadłużeń na przedmiotowym ograniczonym prawie rzeczowym, brak Księgi Wieczystej prowadzonej dla w/w prawa). Zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc od daty wystawienia, chyba, że jego treść stanowi inaczej.
   • Jeżeli w dziale II Księgi Wieczystej brak jest wpisanego Zbywcy Nieruchomości, dokument nabycia Nieruchomości przez Zbywcę. Dokument wymagany również dla kredytu w programie MdM, w przypadku umowy przedwstępnej w formie pisemnej, innej niż notarialna, jeżeli brak Księgi Wieczystej dla Nieruchomości.
   • wypis z ewidencji gruntów i budynków
   • kopia lub wyrys z mapy ewidencyjnej ALBO kopia mapy zasadniczej z naniesionymi numerami działek
   • operat szacunkowy nieruchomości mającej być zabezpieczeniem kredytu/celem kredytowania – jeżeli dla danej nieruchomości jest wymagany
   • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli budynek nie jest ujawniony w Księdze Wieczystej lub Ewidencji gruntów i budynków) ALBO potwierdzenie zawiadomienia o zakończeniu budowy
   • umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego ALBO przedwstępna umowa sprzedaży ALBO Oświadczenie Zbywcy (oświadczenie na druku Banku)
   • 1) W przypadku Nieruchomości posiadających możliwość elektronicznego sprawdzenia stanu Księgi Wieczystej, wymaga się wraz z wnioskiem kredytowym informacji o numerze Księgi Wieczystej dla Nieruchomości mającej stanowić prawne zabezpieczenie kredytu.
    2) W przypadku gdy dla Nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta w formie papierowej wymagane jest złożenie odpisu z Księgi Wieczystej. Odpis z Księgi Wieczystej jest ważny 30 dni kalendarzowych.
    3) W przypadku, gdy dla Nieruchomości nie jest prowadzona Księga Wieczysta w żadnej z w/w form, Bank dopuszcza możliwość przedłożenia innego dokumentu potwierdzającego stan prawny Nieruchomości, takiego jak: odpis z Księgi Wieczystej, z której ma nastąpić wydzielenie kredytowanej Nieruchomości i przeniesienie do nowo założonej Księgi Wieczystej ALBO akt notarialny potwierdzający prawo Zbywcy do Nieruchomości ALBO postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ALBO notarialne poświadczenie dziedziczenia
   • wypis z ewidencji gruntów i budynków
   • wyrys z ewidencji gruntów i budynków ALBO kopia lub wyrys z mapy ewidencyjnej ALBO kopia mapy zasadniczej z naniesionymi numerami działek
   • operat szacunkowy nieruchomości mającej być zabezpieczeniem kredytu/celem kredytowania. Operat nie jest wymagany, jeżeli działka jest celem kredytowania, ale nie jest zabezpieczeniem kredytu
   • aktualny wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ALBO decyzja o warunkach zabudowy ALBO zaświadczenie wydane przez organ administracji publicznej o aktualnym przeznaczeniu Nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
   • Dokument Nabycia Nieruchomości przez Zbywcę - jeżeli w dziale II Księgi Wieczystej brak jest wpisanego Zbywcy Nieruchomości
   • oświadczenie o warunkach wykupu Nieruchomości ALBO protokół z przetargu ALBO zaświadczenie potwierdzające, że Wnioskodawca przetarg wygrał
   • wskazane w niniejszym zestawieniu dokumenty wymagane w przypadku zabezpieczenia kredytu na danym rodzaju nieruchomości i/lub przeznaczenia kredytu na dany cel
   • wypis z ewidencji gruntów i budynków
   • 1) W przypadku Nieruchomości posiadających możliwość elektronicznego sprawdzenia stanu Księgi Wieczystej, wymaga się wraz z wnioskiem kredytowym informacji o numerze Księgi Wieczystej dla Nieruchomości mającej stanowić prawne zabezpieczenie kredytu.
    2) W przypadku gdy dla Nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta w formie papierowej wymagane jest złożenie odpisu z Księgi Wieczystej. Odpis z Księgi Wieczystej jest ważny 30 dni kalendarzowych.
    3) W przypadku, gdy dla Nieruchomości nie jest prowadzona Księga Wieczysta w żadnej z w/w form, Bank dopuszcza możliwość przedłożenia innego dokumentu potwierdzającego stan prawny Nieruchomości, takiego jak: odpis z Księgi Wieczystej, z której ma nastąpić wydzielenie kredytowanej Nieruchomości i przeniesienie do nowozałożonej Księgi Wieczystej ALBO akt notarialny potwierdzający prawo Zbywcy do Nieruchomości ALBO postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ALBO notarialne poświadczenie dziedziczenia
   • operat szacunkowy nieruchomości mającej być zabezpieczeniem kredytu – operat nie jest wymagany jeżeli budowa jest celem kredytowania, ale nieruchomość nie jest zabezpieczeniem kredytu
   • kopia lub wyrys z mapy ewidencyjnej ALBO kopia mapy zasadnicznej z naniesionymi numerami działek
   • dokumenty potwierdzające wniesienie środków własnych tj. kosztorys powykonawczy sporządzony przez Wnioskodawcę I/LUB akt notarialny umowy kupna działki I/LUB faktury VAT dokumentujące dotychczas poniesione koszty związane z inwestycją, takie jak: koszt projektu, zakup materiałów, koszt dotychczas wykonanych robót, itp.
   • dziennik budowy – kserokopia, oryginał do wglądu (dziennik budowy nie jest wymagany, jeżeli pozwolenie na budowę zostało wydane, lub zgłoszenie budowy zostało dokonane, nie wcześniej niż 3 lata przed datą złożenia wniosku kredytowego)
   • Potwierdzenie zgłoszenia budowy z brakiem sprzeciwu ALBO ostemplowany projekt budowlany ALBO numer/numery ewidencyjne zgłoszenia budowy z brakiem sprzeciwu (w przypadku potwierdzenia przez doradcę, że zgłoszenie budowy i brak sprzeciwu zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej) ALBO ostateczne pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ administracyjny lub nadzoru architektoniczno-budowlanego
   • następujące elementy dokumentacji projektowej budynku: widok elewacji, rzut kondygnacji, zestawienie powierzchni, plan zagospodarowania terenu inwestycji – ustalany indywidualnie
   • kosztorys prac budowlanych (na druku Banku) sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami wg aktualnego poziomu cen obejmujący całość inwestycji; w przypadku inwestycji realizowanej przez generalnego lub częściowego wykonawcę kosztorys sporządza wykonawca
   • harmonogram realizacji inwestycji I/LUB umowa z generalnym wykonawcą
   • potwierdzenie zgłoszenia budowy z brakiem sprzeciwu ALBO ostemplowany projekt budowlany ALBO numer/numery ewidencyjne zgłoszenia budowy z brakiem sprzeciwu jeśli zgłoszenie budowy i brak sprzeciwu zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej - jeżeli jest wymagane
   • dokumenty potwierdzające wniesienie środków własnych, tj. kosztorys powykonawczy sporządzony przez osobę uprawnioną I/LUB akt notarialny umowy kupna działki I/LUB faktury VAT dokumentujące dotychczas poniesione koszty związane z inwestycją (m.in.: koszt projektu, zakup materiałów, koszt dotychczas wykonanych robót itp.) – jeśli występują
   • wskazane w niniejszym zestawieniu dokumenty wymagane w przypadku zabezpieczenia kredytu na danym rodzaju nieruchomości (dom jednorodzinny lub lokal mieszkalny)
   • kosztorys prac remontowych (na druku Banku) sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami wg aktualnego poziomu cen, obejmujący całość inwestycji, sporządzony przez Wnioskodawcę lub Wykonawcę
   • wskazane w niniejszym zestawieniu dokumenty wymagane w przypadku zabezpieczenia kredytu na danym rodzaju nieruchomości
   • zaświadczenie z Banku, którego wierzytelność zabezpieczona jest hipoteką na Nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie Kredytu udzielanego przez Bank. Zaświadczenie musi zawierać kwotę zadłużenia do całkowitej spłaty wraz z promesą zgody na wykreślenie hipoteki po jej wpłacie oraz numer rachunku technicznego do spłaty wraz z oświadczeniem banku-wierzyciela, że po wpłacie kwoty zadłużenia na wskazany w zaświadczeniu rachunek środki te nie będą dostępne dla Kredytobiorcy
   • umowa kredytowa zawarta z dotychczasowym bankiem
   • dokument potwierdzający zapłatę ceny zakupu, o ile potwierdzenie jej wniesienia nie znajduje się na umowie sprzedaży lub umowie ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do Lokalu mieszkalnego/Domu jednorodzinnego (np.: dowód wpłaty ceny na rachunek oznaczony w umowie, pokwitowanie otrzymania ceny wystawione przez Zbywcę itp.) – w przypadku refinansowania ceny zakupu nieruchomości
   • rachunki/faktury VAT wraz z dowodami ich opłacenia potwierdzające wysokość poniesionych wydatków – w przypadku refinansowania wydatków na cele mieszkaniowe
   • wskazane w niniejszym zestawieniu dokumenty wymagane w przypadku zabezpieczenia kredytu na danym rodzaju nieruchomości
   • umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego albo umowa ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do Lokalu mieszkalnego/Domu jednorodzinnego potwierdzająca dokonanie transakcji – dotyczy przypadku refinansowania ceny zakupu nieruchomości

  dokumenty do pobrania

  pobierz paczkę wszystkich dokumentów

  dokumenty archiwalne
  zobacz dokumenty archiwalne

  sprawdź, jak to działa

  • skontaktuj się z Opiekunem Klienta, który zweryfikuje zdolność kredytową i przygotuje ofertę skontaktuj się z Opiekunem Klienta, który zweryfikuje zdolność kredytową i przygotuje ofertę

   skontaktuj się z Opiekunem Klienta, który zweryfikuje zdolność kredytową i przygotuje ofertę

  • skompletuj dokumenty i wypełnij wniosek kredytowy wniosek skompletuj dokumenty i wypełnij wniosek kredytowy wniosek

   skompletuj dokumenty i wypełnij wniosek kredytowy wniosek

  • otrzymasz decyzję kredytową i podpisujesz umowę otrzymasz decyzję kredytową i podpisujesz umowę

   otrzymasz decyzję kredytową i podpisujesz umowę

  • Bank wypłaca kredyt na Twój dom lub mieszkanie Bank wypłaca kredyt na Twój dom lub mieszkanie

   Bank wypłaca kredyt na Twój dom lub mieszkanie

   Czynności Stawki
  Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego oraz przygotowanie i zawarcie Umowy kredytu  bez opłat
  Opłata za wystawienie promesy kredytowej 150 zł
  Prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego (płatna od kwoty Kredytu netto) od 0% do 3%
  Opłata za wcześniejszą całkowitą lub częściową spłatę Kredytu naliczana w okresie spłaty pierwszych 36 miesięcy od momentu podpisania umowy kredytowej od kwoty przekraczającej 30% kapitału Kredytu wypłaconego przez Bank1 3%
  Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy w związku ze zmianą warunków umowy taką jak: skrócenie okresu kredytowania, wydłużenie okresu karencji, wyłączenie Kredytobiorcy z kredytu, dodanie Kredytobiorcy do kredytu, zmiana algorytmu spłat z rat równych na raty malejące2 250 zł
  Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy w związku ze zmianą Nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu2. 400 zł
  Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy w związku ze zmianą warunków umowy inną niż zmiany, o których mowa powyżej2,3. 150 zł
  Opłata za wystawienie zaświadczenia/opinii na wniosek Kredytobiorcy4 150 zł
  Opłata za wystawienie opinii o zaawansowaniu prac (w tym za inspekcję terenową Nieruchomości)  200 zł
  Opłata za badanie stanu prawnego Nieruchomości 0 zł
  Opłata za złożenie wniosku przez Bank o wpis hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu w przypadku braku wywiązania się z tego obowiązku przez Kredytobiorcę.
  200 zł
  wysokość opłaty ustalona na podstawie Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)
  Opłata za uzyskanie przez Bank odpisu z Księgi Wieczystej (w razie niedostarczenia przez Kredytobiorcę w wyznaczonym terminie) 100 zł
  Opłata za sporządzenie i wysłanie do Kredytobiorcy monitu listem poleconym w przypadku:
   - niedostarczenia przez Kredytobiorcę w terminie wskazanym w Umowie bądź Regulaminie prawidłowych dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia Kredytu lub trwanie tego zabezpieczenia oraz innych dokumentów wynikających z zapisów w Umowie lub
   - niewywiązania się przez Kredytobiorcę ze zobowiązań wynikających z warunków promocji/oferty wskazanych w Umowie i Regulaminie promocji/oferty

  W przypadku kierowania pism również do Współkredytobiorców i Poręczycieli pobiera się wielokrotność opłaty.
  19 zł
  Opłata za restrukturyzację (zawarcie porozumienia w sprawie spłaty zobowiązania) kredytu na wniosek Kredytobiorcy, w formie aneksu do umowy. 150 zł
  Opłata administracyjna stanowiąca koszt pozyskania danych (w zależności od rzeczywistych kosztów). Wysokość opłaty wynika z następujących aktów prawnych:
  - Ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 1741 ze zm.),
  - Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2015 poz. 388 ze zm.),
  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.11.2011 r. w sprawie opłat za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. 2012 poz. 75)
  Opłata za sporządzenie historii rachunku kredytowego dla umowy kredytu/ sporządzenie historycznego harmonogramu rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy 50 zł
  Opłata za wydanie odpisu lub kopii dokumentów kredytowych na wniosek Kredytobiorcy 50 zł  1. W przypadku kolejnej wcześniejszej spłaty, w celu obliczenia progu 30% kapitału Kredytu wypłaconego przez Bank, wszystkie spłaty podlegają sumowaniu a Prowizja liczona jest od kwoty nadwyżki, od której dotychczas Prowizja nie została naliczona.

  2. W przypadku sporządzenia aneksu do Umowy Kredytu w związku z jednoczesną zmianą kilku warunków Umowy, dla których wysokość opłat jest różna, pobierana jest jedna opłata odpowiadająca opłacie najwyższej.

  3. Nie dotyczy, przystąpienia do ubezpieczenia, rezygnacji z ubezpieczenia, zmiany rachunku służącego do obsługi Kredytu w przypadku śmierci posiadacza/współposiadacza tego rachunku.

  4. Za zaświadczenie/opinię bankową sporządzone na wniosek Klienta w ramach tej samej dyspozycji do kilku Umów Kredytu, Bank pobiera jedną Opłatę w wysokości określonej w niniejszej Tabeli Opłat i Prowizji.

   

  stawki obowiązujące od 01.09.2018 r.


  Oprocentowanie
   
  Wskaźnik referencyjny + marża Banku

  Wskaźnik referencyjny/stopa bazowa dla PLN ( dla umów podpisanych do 15.05.2015 roku)

   
  WIBOR 3M z 25 dnia ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału kalendarzowego

  Wskaźnik referencyjny dla PLN ( dla umów podpisanych od 16.05.2015 roku)
   
  WIBOR 3M z 25 dnia ostatniego miesiąca

  Wskaźnik referencyjny na wrzesień 2018 r.
   
  1,71%  Oprocentowanie dla celu mieszkaniowego i refinansowanie 
   

  Oprocentowanie (PLN)
  od (oprocentowanie minimalne) do (oprocentowanie maksymalne)
  dla każdej wysokości kredytu i LTV do 90% – marża jest ustalana indywidualnie w zależności od cech Kredytobiorcy, parametrów kredytu oraz produktów dodatkowych** oprocentowanie minimalne  w ofercie sprzedaży łączonej Niski Procent* po maksymalnej obniżce za produkty dodatkowe– 3,60% 
  oprocentowanie minimalne w ofercie standardowej – 3,90%
  5,13%
  Prowizja standardowa dla celu mieszkaniowego -2%
  Prowizja standardowa dla celu refinansowanie- 1,5%

  Zastrzeżenia:
  1. Oprocentowanie wyższe o 0,3 p.p. przy wyborze oferty kredytu z prowizją 0%.
  2. Jeżeli najwyższym spośród wszystkich źródeł dochodu jest dochód z tytułu umowy najmu-dzierżawy bądź działalności gospodarczej oprocentowanie wyższe o 0,2 p.p.


  Oprocentowanie dla oferty standardowej, w której najwyższym spośród wszystkich źródeł dochodu jest dochód inny niż z tytułu umowy najmu-dzierżawy bądź działalności gospodarczej
  LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości) Oprocentowanie dla 2 i więcej źródeł dochodu Oprocentowanie dla 1 źródła dochodu
  do 30% włącznie 3,90% 4,10%
  od 30,01% do 60% włącznie
  4,06%
  4,26%
  od 60,01% do 80% włącznie 4,10% 4,30%
  od 80,01% do 90% włącznie  4,43% 4,63%
   
  Prowizja standardowa dla celu mieszkaniowego - 2%
  Prowizja standardowa dla celu refinansowanie - 1,5%

  **Obniżenie oprocentowania przysługuje tylko w ofercie sprzedaży łączonej Niski Procent*  w następujących przypadkach:

  Obniżka oprocentowania Produkt
  0,15 p.p rachunek bankowy w pakiecie "w pełni" wraz w wpływem wynagrodzenia przez cały okres kredytowania
  0,1 p.p. ubezpieczenie na życie w dowolnym pakiecie z oferty TU, którego bank jest Agentem przez okres min. pierwszych 10 lat okresu kredytowania
  0,1 p.p. ubezpieczenie od utraty pracy w dowolnym pakiecie z oferty TU, którego bank jest Agentem; 
  utrzymanie ubezpieczenia przez okres co najmniej 3 pierwszych lat okresu kredytowania
  0,05 p.p. karta kredytowa z oferty banku aktywna przez min. pierwszych 5 lat okresu kredytowania
  0,05 p.p. lokata terminowa z oferty banku – w wysokości min. 15 000 PLN na okres min. 12 miesięcy
   

  Przykładowe oprocentowanie dla oferty sprzedaży łączonej Niski Procent*, w której najwyższym spośród wszystkich źródeł dochodu jest dochód inny niż z tytułu umowy najmu-dzierżawy bądź działalności gospodarczej, z uwzględnieniem obniżek za skorzystanie z:
  - rachunku bankowego w pakiecie "w pełni" wraz z wpływem wynagrodzenia przez cały okres kredytowania,
  - karty kredytowej z oferty Banku aktywnej przez min.5 lat okresu kredytowania,
  - ubezpieczenia od ryzyka zgonu oraz całkowitej i trwałej niezdolności do pracy w dowolnym pakiecie z oferty Banku przez min.10 lat okresu kredytowania.
  LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości) Oprocentowanie dla 2 i więcej źródeł dochodu Oprocentowanie dla 1 źródła dochodu
  do 30% włącznie 3,60% 3,80%
  od 30,01% do 60% włącznie 3,76% 3,96%
  od 60,01% do 80% włącznie 3,80% 4,00%
  od 80,01% do 90% włącznie  4,13% 4,33%
   * Szczegóły korzystania z oferty zostały określone w Regulaminie sprzedaży łączonej "Niski Procent"
   
   

  Oprocentowanie dla celu konsolidacyjnego
   
  Oprocentowanie (PLN) dla każdej wysokości kredytu
  6,20%
  Prowizja standardowa dla celu konsolidacyjnego 2,00%

  Oprocentowanie dla celu dowolnego i kosztów dodatkowych związanych z zakupem nieruchomości
   
  Oprocentowanie (PLN) dla każdej wysokości kredytu
  6,70%
  Prowizja standardowa dla celu dowolnego 2,50%

  Cel konsolidacyjny i/lub cel dowolny oraz cele dodatkowe mogą stanowić maksymalnie 30% kwoty kredytu. Dla kredytu przeznaczonego na cele łączone stosowana jest marża ważona obliczana w następujący sposób: w pierwszej kolejności ustalany jest udział kwoty przeznaczonej na określony cel kredytowania w ogólnej kwocie kredytu wskazanej w umowie. Obliczony w ten sposób udział zostaje pomnożony przez marżę właściwą dla danego celu wskazaną w niniejszej Tabeli (marża cząstkowa). Marża ważona stanowi sumę marż cząstkowych.

   


  Odsetki karne dla umów zawartych do dnia 31.12.2015 r. wynoszą 4-krotność obowiązującej stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, przy czym tak obliczone odsetki nie mogą przekroczyć wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie przewidzianych w art. 481 Kodeksu Cywilnego, które aktualnie wynoszą 2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie
   
   10% 

  Odsetki karne dla umów zawartych od dnia 01.01.2016 r. są równe odsetkom maksymalnym za opóźnienie przewidzianym w art. 481 Kodeksu Cywilnego, które aktualnie wynoszą 2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie
   
   14%

  Odsetki maksymalne dla umów zawartych do dnia 31.12.2015 r. wynoszą 4-krotność obowiązującej stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, przy czym tak obliczone odsetki nie mogą przekroczyć wysokości odsetek maksymalnych przewidzianych w art. 359 Kodeksu Cywilnego, które aktualnie wynoszą 2-krotność stopy odsetek ustawowych
   
   10%

  Odsetki maksymalne dla umów zawartych od dnia 01.01.2016 r. są równe odsetkom maksymalnym przewidzianym w art. 359 Kodeksu Cywilnego, które aktualnie wynoszą 2-krotność stopy odsetek ustawowych
   
   10%  

  Stopa kredytu lombardowego NBP
   
   2,50% 

  Stopa odsetek ustawowych za opóźnienie (art. 481 Kodeksu Cywilnego)
   
   7,00%

  Stopa odsetek ustawowych przewidziana (art. 359 Kodeksu Cywilnego)
   
   5,00%

  Wysokość podwyższenia oprocentowania w związku z brakiem zabezpieczenia spłaty kredytu do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki
   
  1,2 p.p.
   
   
  Wskaźnik referencyjny/stopa bazowa WIBOR 3M dla umów kredytu hipotecznego podpisanych do 15.05.2015 r. wynosi 1,70%.
  Wskaźnik referencyjny/stopa bazowa LIBOR 3M dla umów kredytu hipotecznego denominowanych do CHF wynosi -0,73% 


   
   

  wyślij formularz, oddzwonimy!

  Zapoznaj się z zasadami przetwarzania Twoich danych osobowych przez Euro Bank S.A. »
  Zaznacz wszystkie zgody
  Wyrażam zgodę na:
  przetwarzanie danych osobowych pełna treść »
  otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej pełna treść »
  marketing telefoniczny i elektroniczny Banku pełna treść »
  Dziękujemy za wysłanie wiadomości. Dołożymy wszelkich starań, aby kontakt zwrotny ze strony Banku nastąpił w najkrótszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych.
  Wystąpił błąd. Prosimy spróbować ponownie.
   

  zapraszamy do kontaktu

  zadzwoń do nas
  19 000
  pn-pt:9:00-20.00, koszt wg taryfy operatora

  zapraszamy do placówek
  znajdź placówkę

  sprawdź produkty polecane

  X
  zainstaluj aplikację
  „eurobank mobile”
  Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »