Jak oceniasz naszą stronę?

Twoja opinia jest dla nas ważna. Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej serwisu eurobank.pl.

1. Jaki był cel Twojej wizyty na stronie eurobank.pl?
1. Informacji o jakim produkcie/usłudze poszukiwałaś/-eś?
1. Czy znalazłaś/-eś wszystkie informacje, których poszukiwałaś/-eś?
1. Jakich informacji zabrakło lub jakie były niezrozumiałe?
1. Jak oceniasz stronę eurobank.pl?
1. Jeśli masz dodatkowe uwagi, wpisz je poniżej:
loading...

limit w koncie

limit kredytowy w koncie to przede wszystkim:

 • dodatkowe środki od 600 zł do 100 000 zł
 • zwrot odsetek, jeśli wykorzystujesz limit nie dłużej niż 10 dni w miesiącu (RRSO 16,06% dla przykładu reprezentatywnego na dzień 04.08.2018 r.)
Oprocentowanie limitu kredytowego:
kwota zadłużenia oprocentowanie
do 6 000,00 zł 10,00%
od 6 000,01 zł 9,65%

dodatkowo:

 • szybka decyzja kredytowa nie wymagamy dodatkowych zabezpieczeń
 • wymagane dokumenty - jeżeli jesteś zatrudniony w oparciu o umowę o pracę wystarczy wyciąg z konta dokumentujący 3 ostatnie wpływy wynagrodzenia na rachunek lub PIT-11, lub druk RMUA, lub zaświadczenie o dochodach, dla pozostałych źródeł dochodu listę wymaganych dokumentów znajdziesz w zakładce dokumenty
 • wygoda i dowolność korzystania z przyznanego limitu – wypłaty gotówki w bankomacie lub placówce, transakcje przez internet lub płatności przy użyciu karty płatniczej
 • wygodna spłata odsetek – nie musisz pamiętać o spłacie; odsetki naliczone co miesiąc automatycznie pobierane są ze środków znajdujących się na koncie

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 16,06%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1300 zł, całkowita kwota do zapłaty 1490 zł, oprocentowanie stałe 10,00%, całkowity koszt kredytu 190 zł (w tym prowizja 60 zł, odsetki 130 zł, ubezpieczenie 0 zł, usługi dodatkowe: opłata za prowadzenie konta w pełni 0 zł miesięcznie), czas obowiązywania umowy 12 miesięcy. Kalkulacja została dokonana na dzień 04.08.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Faktyczne RRSO zależy od sposobu wykorzystania limitu kredytowego (terminu, wysokości i sposobu wypłaty) oraz terminu i wysokości dokonywanych spłat zadłużenia.
Wskazane powyżej wyliczenia RRSO nie uwzględniają zwrotu odsetek.


W przypadku korzystania z Limitu w danym miesiącu przez okres nie dłuższy niż 10 dni (okres bezodsetkowy) Bank zwraca kwotę pobraną z tytułu odsetek. Dni korzystania z Limitu w ramach okresu bezodsetkowego nie muszą następować kolejno po sobie. Zwrotu odsetek Bank dokonuje na Rachunek bieżący w terminie 3 dni roboczych od dnia ich pobrania. W przypadku korzystania przez Kredytobiorcę z Limitu przez okres dłuższy niż Okres bezodsetkowy Bank pobierze odsetki za cały czas korzystania z Limitu w danym miesiącu. Udzielenie Limitu zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Banku.
 

sprawdź, jak to działa

 • przyjdź do placówki eurobanku z dowodem osobistym oraz odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskiwany dochód
 przyjdź do placówki eurobanku z dowodem osobistym oraz odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskiwany dochód

  przyjdź do placówki eurobanku z dowodem osobistym oraz odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskiwany dochód

 • jeśli jeszcze nie posiadasz konta osobistego w eurobank, to najpierw je załóż jeśli jeszcze nie posiadasz konta osobistego w eurobank, to najpierw je załóż

  jeśli jeszcze nie posiadasz konta osobistego w eurobank, to najpierw je załóż

 • zawnioskuj o przyznanie limitu zawnioskuj o przyznanie limitu

  zawnioskuj o przyznanie limitu

 • podczas wizyty w placówce załatwisz wszystkie formalności i będziesz mógł cieszyć się dodatkowymi środkami w postaci limitu kredytowego w koncie
podczas wizyty w placówce załatwisz wszystkie formalności i będziesz mógł cieszyć się dodatkowymi środkami w postaci limitu kredytowego w koncie

  podczas wizyty w placówce załatwisz wszystkie formalności i będziesz mógł cieszyć się dodatkowymi środkami w postaci limitu kredytowego w koncie


Udzielenie limitu kredytowego zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej.

  dokumenty niezbędne do uzyskania produktu

  1. dowód osobisty
  1. jakie jest Twoje źródło dochodu?
   • jeden z dokumentów do wyboru:
    • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów i okresie zatrudnienia
    • druk RMUA wystawiony w ciągu 3 ostatnich miesięcy
    • wyciąg/historia rachunku
    • PIT11/PIT40 za rok poprzedni akceptowany do końca czerwca bieżącego roku
   • jeden z dokumentów do wyboru:
    • decyzja o przyznaniu świadczenia
    • ostatnia waloryzacja świadczenia
    • ostatni bądź przedostatni odcinek świadczenia
    • wyciąg/historia rachunku
    • potwierdzenie przelewu świadczenia
    • zaświadczenie z ZUS o otrzymywaniu świadczenia
   • jeden z dokumentów do wyboru:
    • decyzja o wysokości wypłaty świadczenia
    • ostatnia waloryzacja świadczenia
    • ostatni bądź przedostatni odcinek świadczenia
    • wyciąg/historia rachunku lub potwierdzenie przelewu świadczenia
    • zaświadczenie z ZUS o otrzymywaniu świadczenia
   • Jeden z dokumentów do wyboru:
    • decyzja o przyznaniu renty rodzinnej
    • ostatnia waloryzacja renty rodzinnej
    • ostatni bądź przedostatni odcinek renty rodzinnej
    • wyciąg/historia rachunku
    • potwierdzenie przelewu renty rodzinnej
    • zaświadczenie z ZUS o otrzymywaniu renty rodzinnej
   • Jeden z dokumentów do wyboru:
    • decyzja ZUS lub KRUS o przyznaniu renty
    • ostatnia waloryzacja renty ZUS lub KRUS
    • ostatni lub przedostatni odcinek renty
    • wyciąg lub historia rachunku
    • potwierdzenie przelewu renty
    • zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywaniu renty
   • Jeden z dokumentów do wyboru:
    • decyzja o przyznaniu renty strukturalnej
    • ostatnia waloryzacja renty strukturalnej
    • ostatni bądź przedostatni odcinek renty strukturalnej
    • wyciąg/historia rachunku
    • potwierdzenie przelewu renty strukturalnej
    • zaświadczenie z KRUS/ARiMR o otrzymywaniu renty strukturalnej
   • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/wydruk z CEiDG lub wypis/wydruk z KRS
   • dowody opłacenia podatku dochodowego do US za ostatnie 3 m-ce lub 3 kwartały lub zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach lub dowody opłacenia składek ZUS za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami
   • PIT 36/36L dla wniosków składanych po 20 lipca
   • jeden z poniższych dokumentów do wyboru:
    • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
    • zaświadczenie o uzyskanych dochodach wystawione przez biuro rachunkowe
    Jeżeli wniosek składany jest do dnia 20 lipca, ww. dokument powinien obejmować podsumowanie poszczególnych miesięcy za rok poprzedni oraz bieżący; jeżeli wniosek składany jest po 20 lipca - podsumowanie poszczególnych miesięcy z bieżącego roku.
   • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/wydruk z CEiDG lub wypis/wydruk z KRS
   • decyzja US w sprawie ustalenia wysokości karty podatkowej
   • dowody opłacanego podatku dochodowego do US za ostatnie 3 m-ce/kwartały lub zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach lub dowody opłacenia składek ZUS za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami
   • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/wydruk z CEiDG lub wypis/wydruk z KRS
   • dowody opłacanego podatku dochodowego do US za ostatnie 3 m-ce/kwartały lub zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach lub dowody opłacenia składek ZUS za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami 
   • jeden z poniższych dokumentów do wyboru:
    • PIT 28 za ostatni rok podatkowy potwierdzony przez US
    • Zaświadczenie z US o wysokości należnego zryczałtowanego podatku lub odcinki opłaconego podatku dochodowego do US za ostanie 3 m-ce (w sytuacji, kiedy klient nie składał jeszcze PIT)
   • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/wydruk z CEiDG lub wypis/wydruk z KRS
   • dowody opłacenia składek ZUS za ostatnie 3 m-ce lub dowody opłacanego podatku dochodowego do US za ostatnie 3 m-ce/kwartały
   • PIT 36/36L dla wniosków składanych po 20 lipca
   • umowa spółki
   • jeden z poniższych dokumentów do wyboru:
    • formularz F-01 za ostatni kwartał
    • rachunek zysku i strat oraz bilans za min. 3 m-ce roku bieżącego lub za rok poprzedni, jeżeli wniosek składany jest do końca marca
    • zaświadczenie o przychodach, kosztach, zysku brutto i wysokości należnego podatku za min. 3 miesiące roku bieżącego lub za rok poprzedni, jeżeli wniosek składany jest do końca marca, wystawione przez biuro rachunkowe prowadzące księgowość firmy lub księgowego firmy
   • umowy lub kontrakty wraz z rachunkami lub wyciągiem z konta zawarte w ciągu ostatnich 12 m-cy lub
   • zaświadczenie o uzyskanych dochodach z ostatnich 12 m-cy (powinno zawierać zestawienie kwot dochodu uzyskanego w poszczególnych miesiącach)
   • oryginały umów zawartych w ciągu ostatnich 12 m-cy oraz
   • jeden z poniższych dokumentów do wyboru:
    • dowody opłacenia podatku za ostatnie 3 m-ce
    • zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach wraz z wyciągiem lub historią rachunku, na który przekazywany jest czynsz
   • książeczka żeglarska oraz
   • jeden z poniższych dokumentów do wyboru:
    • zaświadczenie o zarobkach z agencji pośredniczącej
    • kontrakty marynarskie
    • paymenty
   • zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy
   • jeśli chcesz ustalić dochód na podstawie wielkości gospodarstwa – akceptujemy również grunty dzierżawione na podstawie umowy zawartej co najmniej 12 m-cy wstecz
   • jeśli chcesz ustalić dochód na podstawie faktur ze sprzedaży produktów rolnych, weź ze sobą:
    • faktury VAT RR z ostatnich 12 miesięcy
    • jeden z dokumentów: Decyzję ARiMR o przyznaniu dopłat unijnych lub wyciąg/historię rachunku, dokumentującą wpływ dopłat, jeśli chcesz uwzględnić dopłaty unijne
    • umowę dzierżawy, jeśli dzierżawisz grunty

  dokumenty do pobrania


  dokumenty archiwalne
  zobacz dokumenty archiwalne

  kalkulator limitu kredytowego

  sprawdź koszty

  pytania i odpowiedzi

  sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

  zapraszamy do kontaktu

  zadzwoń do nas
  19 000
  24h/7dni; koszt połączenia wg taryfy operatora

  zapraszamy do placówek
  znajdź placówkę

  X
  zainstaluj aplikację
  „eurobank mobile”
  Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »