Jak oceniasz naszą stronę?

Twoja opinia jest dla nas ważna. Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej serwisu eurobank.pl.

1. Jaki był cel Twojej wizyty na stronie eurobank.pl?
1. Informacji o jakim produkcie/usłudze poszukiwałaś/-eś?
1. Czy znalazłaś/-eś wszystkie informacje, których poszukiwałaś/-eś?
1. Jakich informacji zabrakło lub jakie były niezrozumiałe?
1. Jak oceniasz stronę eurobank.pl?
1. Jeśli masz dodatkowe uwagi, wpisz je poniżej:
loading...

zasady rozliczania transakcji zagranicznych

poznaj zasady rozliczania transakcji zagranicznych realizowanych kartami płatniczymi eurobanku

 

jak to działa?

 • dokonując płatności kartą lub wypłacając gotówkę w bankomacie za granicą transakcja realizowana jest w walucie obowiązującej w kraju, w którym została ona wykonana
 • transakcja jest księgowana na rachunku, do którego została wydana karta lub, w przypadku karty multiwalutowej, na odpowiednim rachunku walutowym, który został podpięty do karty
 
 

transakcje zagraniczne księgowane na rachunkach w PLN przeliczane są w następujący sposób:

Dla kart MasterCard:
 • transakcje zrealizowane w innej walucie niż euro są przeliczane na kurs waluty przeliczeniowej, czyli euro, według kursu Organizacji płatniczej MasterCard obowiązującego w dniu rozliczenia transakcji. Tu znajdziesz kalkulator przeliczania walut Mastercard
 • transakcje zrealizowane w euro oraz przewalutowane na euro z innej waluty, są przeliczane na PLN po kursie sprzedaży euro obowiązującym w Banku zgodnie z pierwszą Tabelą kursów walut dla transakcji bezgotówkowych publikowaną w dniu otrzymania z Organizacji płatniczej informacji o transakcji – kurs sprzedaży waluty euro obowiązujący w Banku:
  • od dnia 13.11.2017 r. - dostępny jest tu
  • do dnia 12.11.2017 r. - dostępny jest tu
Dla kart Visa:
 • transakcje zrealizowane w innej walucie niż PLN są przeliczane na PLN po kursie Organizacji płatniczej Visa, obowiązującym w dniu rozliczenia transakcji. Kurs przeliczeniowy dostępny jest na stronie Visa Europe: kalkulator przeliczenia walut Visa
 • obowiązuje prowizja za przewalutowanie w wysokości 1% kwoty transakcji w pakiecie konta prestige i 3% kwoty transakcji w pozostałych pakietach 
Informacja o rozliczonej transakcji zagranicznej jest dostępna na wyciągu z konta lub w serwisie bankowości internetowej eurobank online. 
Transakcje zagraniczne księgowane na rachunkach walutowych nie podlegają przeliczeniu walutowemu i obciążają rachunki bezpośrednio w walucie rachunku. 


Uwaga na przewalutowanie za granicą u operatora bankomatu lub terminala płatniczego - usługa DCC

Usługa DCC (ang. Dynamic Currency Conversion) polega na udostępnieniu Użytkownikowi wyboru waluty w jakiej ma zostać dokonana transakcja zagraniczna. W przypadku wybrania waluty innej niż lokalna, w przeliczeniu kwoty transakcji nie są stosowane kursy walutowe ani prowizje Banku. Przeliczenie odbywa się wtedy tylko przy użyciu kursu walutowego operatora bankomatu/terminala płatniczego, za pośrednictwem którego dokonywana jest transakcja. Kwota transakcji w złotówkach oraz kurs walutowy użyty do przeliczenia są prezentowane Użytkownikowi karty przed zatwierdzeniem transakcji. 
Transakcje zagraniczne, dla których skorzystano z usługi DCC z wyborem waluty PLN, docierają do Banku jako transakcje dokonane w PLN i są księgowane tylko na rachunku prowadzonym w PLN. 

Pamiętaj, że wybór usługi DCC, w przypadku dokonywania transakcji kartą multiwalutową, uniemożliwia Ci korzystanie ze środków dostępnych na kontach walutowych oraz unikania kosztów przewalutowania.


 Nazwy wskazane w nawiasach kwadratowych stanowią nazwy usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych. Wypłata gotówki z bankomatów i płatności kartą za zakupy za granicą uwzględniają [transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych] i [transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych].

poznaj zasady rozliczania transakcji zagranicznych realizowanych kartami płatniczymi eurobanku

 

jak to działa?

 • dokonując płatności kartą lub wypłacając gotówkę w bankomacie za granicą transakcja realizowana jest w walucie obowiązującej w kraju, w którym została ona wykonana.
 • na rachunku, do którego wydano kartę, jest ona jednak księgowana w walucie rachunku, czyli PLN.
 
 

przeliczenie kwoty transakcji dokonanej w obcej walucie odbywa się w następujący sposób:

 • transakcje zrealizowane w innej walucie niż PLN są przeliczane na PLN według kursu Organizacji płatniczej Visa, obowiązującego w dniu rozliczenia transakcji. Kursy VISA są udostępniane na stronie Visa Europe
 • kalkulator przeliczenia walut VisaInformacja o rozliczonej transakcji zagranicznej jest dostępna na Zestawieniu transakcji dla karty kredytowej. 


W przypadku realizacji transakcji zagranicznych naliczana jest prowizja.

Zgodnie z Tabelą opłat i prowizji dla kart kredytowych bank nalicza:
 • za przewalutowanie transakcji bezgotówkowych zrealizowanych za granicą, z wyłączeniem transakcji związanych z hazardem, 3% kwoty transakcji,
 • od transakcji gotówkowej (np. wypłata gotówki w bankomacie): w tym za przewalutowanie transakcji: 4,5% kwoty wypłaty min. 10 PLN.
 
X
zainstaluj aplikację
„eurobank mobile”
Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »