Jak oceniasz naszą stronę?

Twoja opinia jest dla nas ważna. Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej serwisu eurobank.pl.

1. Jaki był cel Twojej wizyty na stronie eurobank.pl?
1. Informacji o jakim produkcie/usłudze poszukiwałaś/-eś?
1. Czy znalazłaś/-eś wszystkie informacje, których poszukiwałaś/-eś?
1. Jakich informacji zabrakło lub jakie były niezrozumiałe?
1. Jak oceniasz stronę eurobank.pl?
1. Jeśli masz dodatkowe uwagi, wpisz je poniżej:
loading...

Novo Zrównoważonego Wzrostu

Do 40% wartości aktywów lokowanych jest w akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje. Jednocześnie nie mniej niż 50% wartości aktywów jest inwestowane w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane głównie przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
 

  informacje ogólne
 towarzystwo Opera TFI
 typ subfunduszu mieszany
 rekomendowany okres inwestycji nie mniej niż 3 lata 

Ryzyko i zysk wskaźnik = 5


Niska kwota minimalnej wpłaty

 • pierwszej: 100 zł
 • kolejnych: 50 zł
Benchmark (stopa odniesienia):
0,5*WIG + 0,5*indeks obligacji Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Liquid 1-3 Yr minus koszty zarządzania
Fundusze Novo nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Euro Bank S.A. pośredniczy w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach Novo FIO, nie świadcząc przy tym usługi doradztwa inwestycyjnego, jak również nie udziela porad czy rekomendacji związanych z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Zamieszczony w serwisie opis Funduszy nie jest prawnie wiążącym źródłem informacji o funduszach inwestycyjnych, a ma charakter wyłącznie marketingowy. Opis jest publikacją handlową i nie podlega wymogom pakietu regulacji MiFID II w zakresie dotyczącym badań inwestycyjnych. Opis ten nie zawiera wystarczających informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Ostateczna decyzja zainwestowania własnych środków należy wyłącznie do Klienta. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonego celu ani wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty kapitału zainwestowanego w jednostki uczestnictwa Funduszy. Euro Bank S.A. nie ma wpływu na wyniki inwestycyjne osiągane przez Fundusze i nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji zawartych w serwisie. Wymagane prawem informacje związane w inwestowaniem w subfundusze Novo FIO, w tym opisy czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa oraz Tabela opłat, znajdują się w Prospekcie Informacyjnym danego Funduszu oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID), dostępnych w placówkach Euro Banku S.A., w siedzibie OPERA TFI S.A. oraz na stronach: www.eurobank.pl i www.novofundusze.pl.

przyjdź do placówki eurobanku!

 • odwiedź dowolną placówkę eurobanku, pamiętając o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości odwiedź dowolną placówkę eurobanku, pamiętając o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości

  odwiedź dowolną placówkę eurobanku, pamiętając o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości

 • wypełnij formularz wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego i sprawdź, czy inwestycja w fundusze jest dla Ciebie odpowiednia wypełnij formularz wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego i sprawdź, czy inwestycja w fundusze jest dla Ciebie odpowiednia

  wypełnij formularz wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego i sprawdź, czy inwestycja w fundusze jest dla Ciebie odpowiednia

 • jeśli tak – zawrzemy Umowę i przyjmiemy od Ciebie zlecenie otwarcia rejestru i nabycia jednostek w wybranym przez Ciebie subfunduszu jeśli tak – zawrzemy Umowę i przyjmiemy od Ciebie zlecenie otwarcia rejestru i nabycia jednostek w wybranym przez Ciebie subfunduszu

  jeśli tak – zawrzemy Umowę i przyjmiemy od Ciebie zlecenie otwarcia rejestru i nabycia jednostek w wybranym przez Ciebie subfunduszu

zapraszamy do kontaktu

zadzwoń do nas
19 000
24h/7dni; koszt połączenia wg taryfy operatora

zapraszamy do placówek
znajdź placówkę

wyślij formularz, oddzwonimy!

Zapoznaj się z zasadami przetwarzania Twoich danych osobowych przez Euro Bank S.A. »
Zaznacz wszystkie zgody
Wyrażam zgodę na:
przetwarzanie danych osobowych pełna treść »
otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej pełna treść »
marketing telefoniczny i elektroniczny Banku pełna treść »
Dziękujemy za wysłanie wiadomości. Dołożymy wszelkich starań, aby kontakt zwrotny ze strony Banku nastąpił w najkrótszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych.
Wystąpił błąd. Prosimy spróbować ponownie.
 

notowania funduszy

Sprawdź notowania funduszu Novo!

X
zainstaluj aplikację
„eurobank mobile”
Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »