Jak oceniasz naszą stronę?

Twoja opinia jest dla nas ważna. Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej serwisu eurobank.pl.

1. Jaki był cel Twojej wizyty na stronie eurobank.pl?
1. Informacji o jakim produkcie/usłudze poszukiwałaś/-eś?
1. Czy znalazłaś/-eś wszystkie informacje, których poszukiwałaś/-eś?
1. Jakich informacji zabrakło lub jakie były niezrozumiałe?
1. Jak oceniasz stronę eurobank.pl?
1. Jeśli masz dodatkowe uwagi, wpisz je poniżej:
loading...

MiFID

MiFID II to pakiet regulacji, w skład których wchodzi Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych wraz z unijnymi aktami wykonawczymi. 
Pakiet regulacji MiFID II wzmacnia i rozszerza postanowienia dyrektywy MiFID I i ma na celu przede wszystkim zwiększenie ochrony inwestorów, przeciwdziałanie nieetycznej sprzedaży produktów inwestycyjnych, a także wzmocnienie przejrzystości rynku i nadzoru nad nim. 

Jednym z głównych celów pakietu regulacji MiFID II jest ochrona inwestorów. Z regulacji unijnych w tym zakresie wynikają m.in. następujące obowiązki dla Banku jako dystrybutora produktów inwestycyjnych:
  1. Konieczność zawarcia z Klientem chcącym złożyć za pośrednictwem Banku zlecenie dotyczące jednostek uczestnictwa w funduszach Umowy dotyczącej usługi inwestycyjnej, która ma być świadczona.
  2. Umożliwienie Klientowi (przed zawarciem Umowy) wypełnienia testu oceniającego wiedzę i doświadczenie Klienta w zakresie inwestowania.
  3. Zaklasyfikowanie Klienta (przed zawarciem Umowy) do kategorii klientów detalicznych lub profesjonalnych i poinformowanie go o tym.
  4. Wyznaczenie przez Bank w porozumieniu ze współpracującymi Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych rynków docelowych dla oferowanych produktów.
  5. Przypisanie Klienta do jednego z wyznaczonych rynków docelowych i oferowanie Klientowi wyłącznie produktów właściwych dla rynku, do którego Klient został zakwalifikowany. 
  6. Przekazanie Klientowi (przed zawarciem Umowy) szerokich informacji dotyczących świadczonej przez Bank w ramach Umowy usługi, informacji o opłatach i kosztach związanych z inwestycją, informacji o zachętach otrzymywanych przez Bank od Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz informacji dotyczących zasad funkcjonowania funduszy inwestycyjnych (w tym szczególnie w zakresie ryzyka związanego z inwestycją).
  7. Przekazanie Klientowi po zakończeniu każdego roku informacji o rzeczywiście poniesionych przez Klienta kosztach i opłatach związanych z inwestycją oraz ich wpływu na wartość inwestycji.
  8. Określenie procedur przyjmowania i przekazywania zleceń w sposób możliwie najbardziej korzystny dla Klientów oraz ustalenia możliwych konfliktów interesów i zasad zapobiegania im, a także przekazanie informacji o nich Klientom.

Euro Bank S.A. dostosował swoją działalność do wymogów pakietu regulacji MiFID II z dniem 03.01.2018 r.

Regulamin zleceń

Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych przez Euro Bank S.A.
 
Przyjmowanie i przekazywanie za pośrednictwem Banku zleceń Klienta dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest możliwe po zawarciu przez Klienta Umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.
Zasady zawierania Umowy oraz świadczenia przez Bank usług będących przedmiotem Umowy zostały szczegółowo przedstawione w Regulaminie przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych przez Euro Bank S.A.

Pobierz Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń (pdf) - obowiązuje od 03.01.2018 r.

Pakiet Informacji MiFID

Pakiet Informacji MiFID stanowi integralną część Regulaminu przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych przez Euro Bank S.A. Dokument dostarcza informacji dotyczących Banku, funduszy inwestycyjnych, ryzyka związanego z inwestycją w fundusze, zasad klasyfikacji klientów, zasad przeprowadzania przez Bank oceny wiedzy i doświadczenia Klienta w zakresie inwestycji, wyznaczania rynków docelowych dla Klienta, informowania o opłatach i kosztach oraz o zachętach pobieranych przez Bank od Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, a także podejmowanych przez Bank działań w najlepiej pojętym interesie Klienta, jak również działań w zakresie zarządzania konfliktami interesów.

Pobierz Pakiet Informacji MiFID (pdf)


Pobierz Wniosek o zmianę kategorii (pdf)
Pobierz kwestionariusz „Ocena wiedzy o inwestowaniu oraz doświadczenia inwestycyjnego” (pdf)zapraszamy do kontaktu

zadzwoń do nas
19 000
24h/7dni; koszt połączenia wg taryfy operatora

zapraszamy do placówek
znajdź placówkę

X
zainstaluj aplikację
„eurobank mobile”
Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »