Jak oceniasz naszą stronę?

Twoja opinia jest dla nas ważna. Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej serwisu eurobank.pl.

1. Jaki był cel Twojej wizyty na stronie eurobank.pl?
1. Informacji o jakim produkcie/usłudze poszukiwałaś/-eś?
1. Czy znalazłaś/-eś wszystkie informacje, których poszukiwałaś/-eś?
1. Jakich informacji zabrakło lub jakie były niezrozumiałe?
1. Jak oceniasz stronę eurobank.pl?
1. Jeśli masz dodatkowe uwagi, wpisz je poniżej:
loading...

Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny

Poznaj subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny

Dla kogo?

Subfundusz jest ciekawą ofertą dla inwestorów oczekujących długoterminowego wzrostu oszczędności przewyższającego zyski możliwe do osiągnięcia z inwestycji w lokaty bankowe.


W co inwestujesz?

Aktywa subfunduszu mogą być lokowane od 0% do 100% w akcjach oraz innych instrumentach o charakterze udziałowym, instrumentach o charakterze dłużnym, jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułach uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne, tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej zawarte są w Statucie Amundi Parasolowego FIO.
 

informacje ogólne
 towarzystwo  Amundi Polska TFI
 typ subfunduszu  obligacyjny
 rekomendowany okres inwestycji min. 3 lata

Poziom ryzyka inwestycyjnego = 3


Niska kwota minimalnej wpłaty

 • pierwszej: 500 zł
 • kolejnej: 100 zł

Portfel modelowy

 • 100% - obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, depozyty
Benchmark (stopa odniesienia):
 • EONIA* + 2,5% (horyzont inwestycyjny 3 lata)
* EONIA – Euro Overnight Index Average, referencyjna stopa międzybankowych operacji depozytowych typu O/N na rynku pieniężnym strefy euro 
Fundusze Amundi nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. 
 
Euro Bank S.A. pośredniczy w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach Amundi Parasolowy FIO („Fundusze”), nie świadcząc przy tym usługi doradztwa inwestycyjnego, jak również nie udziela porad czy rekomendacji związanych z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Zamieszczony w serwisie opis Funduszy nie jest prawnie wiążącym źródłem informacji o funduszach inwestycyjnych, a ma charakter wyłącznie marketingowy. Opis jest publikacją handlową i nie podlega wymogom pakietu regulacji MiFID II w zakresie dotyczącym badań inwestycyjnych. Opis ten nie zawiera wystarczających informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Ostateczna decyzja zainwestowania własnych środków należy wyłącznie do Klienta.
 
Fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonego celu ani wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty kapitału zainwestowanego w jednostki uczestnictwa Funduszy. Euro Bank S.A. nie ma wpływu na wyniki inwestycyjne osiągane przez Fundusze i nie ponosi odpowiedzialności za skutki  decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji zawartych w serwisie.
 
Wymagane prawem informacje związane w inwestowaniem w subfundusze Amundi Parasolowy FIO, w tym opisy czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa oraz Tabela opłat, znajdują się w Prospekcie Informacyjnym danego Funduszu oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID), dostępnych w placówkach Euro Banku S.A., w siedzibie Amundi Polska TFI S.A. oraz na stronach: www.eurobank.pl oraz www.amundi.pl.

dokumenty do pobrania


dokumenty archiwalne
zobacz dokumenty archiwalne

przyjdź do placówki eurobanku!

 • odwiedź jedną z wybranych placówek eurobanku, pamiętając o zabraniu ze sobą dowodu osobistego odwiedź jedną z wybranych placówek eurobanku, pamiętając o zabraniu ze sobą dowodu osobistego

  odwiedź jedną z wybranych placówek eurobanku, pamiętając o zabraniu ze sobą dowodu osobistego

 • wypełnij kwestionariusz wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego i sprawdź, czy inwestycja w fundusze jest dla Ciebie odpowiednia wypełnij kwestionariusz wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego i sprawdź, czy inwestycja w fundusze jest dla Ciebie odpowiednia

  wypełnij kwestionariusz wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego i sprawdź, czy inwestycja w fundusze jest dla Ciebie odpowiednia

 • po wypełnieniu kwestionariusza, zawrzemy umowę i przyjmiemy od Ciebie zlecenie otwarcia rejestru i nabycia jednostek w wybranym przez Ciebie subfunduszu po wypełnieniu kwestionariusza, zawrzemy umowę i przyjmiemy od Ciebie zlecenie otwarcia rejestru i nabycia jednostek w wybranym przez Ciebie subfunduszu

  po wypełnieniu kwestionariusza, zawrzemy umowę i przyjmiemy od Ciebie zlecenie otwarcia rejestru i nabycia jednostek w wybranym przez Ciebie subfunduszu


przez internet

 • jeśli jesteś uczestnikiem funduszu, uzyskaj w placówce dostęp do Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego jeśli jesteś uczestnikiem funduszu, uzyskaj w placówce dostęp do Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego

  jeśli jesteś uczestnikiem funduszu, uzyskaj w placówce dostęp do Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego

 • zaloguj się do Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego (STI) zaloguj się do Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego (STI)

  zaloguj się do Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego (STI)

 • wybierz subfundusz i złóż zlecenie wybierz subfundusz i złóż zlecenie

  wybierz subfundusz i złóż zlecenie

 • przelej środki i ... gotowe! przelej środki i ... gotowe!

  przelej środki i ... gotowe!

notowania funduszy

Sprawdź notowania funduszu Amundi!

wyślij formularz, oddzwonimy!

Zapoznaj się z zasadami przetwarzania Twoich danych osobowych przez Euro Bank S.A. »
Zaznacz wszystkie zgody
Wyrażam zgodę na:
przetwarzanie danych osobowych pełna treść »
otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej pełna treść »
marketing telefoniczny i elektroniczny Banku pełna treść »
Dziękujemy za wysłanie wiadomości. Dołożymy wszelkich starań, aby kontakt zwrotny ze strony Banku nastąpił w najkrótszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych.
Wystąpił błąd. Prosimy spróbować ponownie.
 

zapraszamy do kontaktu

zadzwoń do nas
19 000
24h/7dni; koszt połączenia wg taryfy operatora

zapraszamy do placówek
znajdź placówkę

X
zainstaluj aplikację
„eurobank mobile”
Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »