Jak oceniasz naszą stronę?

Twoja opinia jest dla nas ważna. Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej serwisu eurobank.pl.

1. Jaki był cel Twojej wizyty na stronie eurobank.pl?
1. Informacji o jakim produkcie/usłudze poszukiwałaś/-eś?
1. Czy znalazłaś/-eś wszystkie informacje, których poszukiwałaś/-eś?
1. Jakich informacji zabrakło lub jakie były niezrozumiałe?
1. Jak oceniasz stronę eurobank.pl?
1. Jeśli masz dodatkowe uwagi, wpisz je poniżej:
loading...

program Rodzina 500+

złóż wniosek o świadczenie na okres 01.10.2018 r. - 30.09.2019 r. w programie Rodzina 500+ w eurobanku!  

czym jest świadczenie 500 zł na dziecko w programie Rodzina 500+?program Rodzina 500+ - wnioskuj przez serwis eurobank online

 • to długofalowe, systemowe wsparcie polskich rodzin
 • to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia, niezależnie od dochodów
 • rodziny o niskich dochodach otrzymają także wsparcie już na pierwsze dziecko
 • to nawet 6000 zł rocznego wsparcia na każde dziecko


kto może skorzystać z programu ?

 • rodzice (w tym rodzice samotnie wychowuące dzieci) oraz opiekunowie
 • rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko
 • rodziny z niskim dochodem - poniżej 800 zł na osobę - otrzyma wsparcie również na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia). W przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto


kiedy można złożyć wniosek?

 • wniosek można złożyć w każdej chwili. Należy pamiętać, że wniosek Rodzina 500+ należy składać co roku. Wnioski złożone na okres 2017/2018 r. dotyczą świadczeń przyznawanych do końca września 2018 r. Aby wciąż otrzymywać świadczenie po tym terminie, należy złożyć wniosek na nowy okres - 2018/2019 r.
 • w okresie od 1 lipca do 30 września 2018 r. w serwisie internetowym Banku będą dostępne Wnioski Rodzina 500+ na dwa okresy świadczeniowe:
  • wniosek na aktualnie trwający okres, który kończy się 30.09.2018 r (dotyczy to tych rodzin, którym np. urodziło się dziecko, na rzecz którego może być wypłacane świadczenie jeszcze w tym okresie)
  • wniosek na nowy okres trwający od 01.10.2018 do 30.09.2019 
  • od 1 października 2018 r. w serwisie internetowym Banku będzie dostępny wyłącznie wniosek na nowy okres świadczeniowy.


jak otrzymać świadczenie 500 zł na dziecko ?

 • wnioski można składać w serwisie bankowości elektronicznej, świadczenie będzie wypłacane w dogodny sposób, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub w gotówce
 • we wniosku należy wskazać dane osoby starającej się o świadczenie oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami
 • w przypadku ubiegania się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci nie ma konieczności dołączania zaświadczenia o dochodach
 • świadczenie wypłaca urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych 
 • wniosek online mogą złożyć tylko Ci Klienci, których tożsamość podczas podpisywania umowy z eurobankiem była weryfikowana na podstawie dowodu osobistego (w placówce lub za pośrednictwem kuriera).
  W przypadku kiedy dane osobowe potwierdzono przelewem z innego banku, konieczna będzie weryfikacja tożsamości (dowód osobisty lub paszport) w dowolnej placówce eurobanku. 

O szczegółach dotyczących programu przeczytasz na stronach zamieszczonych w zakładce przydatne linki.
 

 

złóż wniosek

w systemie eurobank online wypełnisz wniosek i załączysz odpowiednie dokumenty
*jeżeli do wniosku będziesz dołączać oświadczenia lub dokumenty, przygotuj wcześniej ich zdjęcia lub skany w formacie PDF, PNG lub JPG (wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 500 kB, nazwa pliku nie może zawierać polskich liter, znaków specjalnych i spacji)
 

 rejestracja wniosku

 po kliknięciu „wyślij wniosek” zostanie on przesłany do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 

rozpatrywanie wniosku

wniosek trafi do organu właściwego ze względu na adres zamieszkania

 

 decyzja o przyznaniu świadczenia

 decyzję o przyznaniu świadczenia otrzymasz pisemnie od organu właściwego w terminie do 3 miesięcy od dnia poprawnie złożonego wniosku
 
 

 wypłata świadczenia

 w przypadku pozytywnej decyzji, świadczenie będzie wypłacane na rachunek wskazany we wniosku lub w gotówce

 
 

Rola Banku

eurobank umożliwia jedynie złożenie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego za pośrednictwem bankowości internetowej. Złożony w ten sposób wniosek jest przesyłany do systemu Emp@tia, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a następnie do właściwego organu ze względu na miejsce zamieszkania. Bank będzie usuwał dane objęte treścią wniosków i załączników, po otrzymaniu informacji potwierdzającej złożenie wniosku.  Wszelkie pytania związane z programem prosimy kierować w pierwszej kolejności pod numer dedykowanej infolinii

Składając Wniosek Rodzina 500+, przestrzegaj zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej:

 • wniosek Rodzina 500+ dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu do  serwisu internetowego eurobank online
 • nie trzeba instalować na komputerze/telefonie żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek Rodzina 500+
 • przy zalogowaniu do serwisu internetowego eurobank online, w celu przejścia do wniosku Rodzina 500+ ani w celu załadowania załączników nie będzie wymagane podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego
 • jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl. UPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie emp@tia

Euro Bank S. A. będzie Cię informował o możliwości złożenia wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem elektronicznych kanałów, np. w formie mailingu lub wiadomości w serwisie internetowym eurobank online:

 • korespondencja będzie przesyłana ze znanych Ci adresów mailowych banku.
 • zawsze sprawdzaj, kto jest nadawcą wiadomości. Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku Rodzina 500+ od innego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i haseł jednorazowych w tej sprawie, zgłoś to niezwłocznie na infolinii eurobanku.
 • w związku z wnioskiem Rodzina 500+ eurobank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.
 

zgłaszanie reklamacji:

reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:
 • w eurobanku – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej eurobank online, etapu rejestracji wniosku w systemie eurobank online oraz jego wysłania do systemu emp@tia
 • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.
Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Euro Bank S.A. przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami. Zapoznaj się z informacjami na temat składania i rozpatrywania reklamacji Klientów w Euro Banku S.A
 

1. Czy eurobank umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+?


Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w eurobanku dla osób, które są Klientami Banku i mają dostęp do serwisu internetowego eurobank online.


2. Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem eurobanku?


1. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek:
 • przygotuj dane osobowe swoje i członków Twojej rodziny, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny). Te dane, którymi dysponuje Bank, zostaną zaczytane z systemu Banku automatycznie
 • jeżeli na wniosku zamierzasz wskazać:
  • o uzyskiwanie przez Ciebie lub członka rodziny dochodów z działalności opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej - poprosimy Cię o skany/kopie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodzie z ryczałtu/karty podatkowej dla każdego członka rodziny, który ma taki dochód;
  • o kwoty alimentów zapłacone na rzecz osób spoza rodziny, poprosimy Cię o skany/kopie dokumentów potwierdzających obowiązek płacenia alimentów tj. tytułu wykonawczego ustalającego alimenty na rzecz osób spoza rodziny (np. skan wyroku alimentacyjnego), oraz przekazów lub przelewów dokumentujących fakt płacenia konkretnych kwot alimentów na rzecz osób spoza rodzin.
 • sprawdź, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500+
2. Zaloguj się do serwisu internetowego eurobank online.
3. Wejdź do zakładki „rodzina 500+” i kliknij „złóż wniosek”.
4. Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie.
5. Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.
6. Zatwierdź i złóż wniosek.
7. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.
8. Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO).
Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr ” otrzymasz z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl. Jak tylko otrzymasz UPO/UPP na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).
W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

3. Wniosek Rodzina 500+ na drugie lub kolejne dziecko, czyli wniosek w wersji uproszczonej – o czym pamiętać?

Ważna informacja dla Klientów składających Wniosek Rodzina 500+ na drugie lub kolejne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia, czyli wniosku w wersji uproszczonej – prosimy pamiętać o konieczności podania także danych pierwszego dziecka (tj. najstarszego dziecka w wieku do ukończenia 18 r. życia) oraz innych członków rodziny, np. małżonka w sekcji III „Dane członków rodziny”.

4. Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500+?

Wniosek możesz złożyć przez Internet:
 • w serwisie eurobank online
 • przez platformę ePUAP
 • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u
 • w serwisie emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • w serwisach internetowych wybranych banków 
W Polsce Wniosek Rodzina 500+ możesz złożyć również drogą pocztową lub osobiście w Organie prowadzącym w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania.
Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w placówce Euro Banku S. A. ani przez infolinię eurobanku.

5. Czy muszę być Klientem eurobanku, aby złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem tego Banku?

Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w eurobanku jedynie dla osób, które są Klientami Banku i mają dostęp do serwisu internetowego eurobank online.

6. Jestem Klientem eurobanku i mam dostęp do serwisu internetowego eurobank online. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Rodzina 500+?

Jeśli otworzyłeś konto w eurobanku potwierdzając swoje dane przelewem aktywacyjnym z innego banku i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w placówce Euro Banku S. A., nie możesz złożyć wniosku Rodzina 500+ przez serwis internetowy eurobank online.
Jeśli potwierdzisz swoją tożsamość w dowolnej placówce eurobanku, będziesz mógł złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem serwisu internetowego eurobank online.
Jeśli powyższy opis nie dotyczy Twojej sytuacji, prosimy o kontakt z infolinią eurobanku w celu wyjaśnienia sytuacji.

7. Skąd mam wiedzieć, do jakiego organu prowadzącego w gminie skierować wniosek?

Zwróć się do urzędu miasta/gminy, w którym mieszkasz, o taką informację.

8. Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500+ do wypłaty świadczeń?

Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w serwisie internetowym eurobank online, możesz wskazać konto w eurobanku. Pieniądze możesz również odbierać w formie innej niż przelew na konto – w celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty w przypadku braku konta bankowego będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie.

9. Czy mogę podać we wniosku Rodzina 500+ konto dziecka do wypłaty świadczeń?

Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki, przy czym we wniosku Rodzina 500+ można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci.

10. Czy po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ przez serwis internetowy eurobank online będzie można go modyfikować?

Nie, nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek, udaj się do organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku.

11. Kto składa wniosek Rodzina 500+? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny — takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci, jeśli spełnią warunki ustawowe. Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice rozwiedzeniu, w separacji lub żyjący w rozłączeniu, dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie np. z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego tzw. opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek na dziecko, nad którym sprawują opiekę naprzemienną i dostaną wsparcie na to dziecko ale w wysokości połowy nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie - więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

12. Nie mogę dodać załączników do wniosku Rodzina 500+. Co robić?

Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach: format załączników to JPG, PNG lub PDF maksymalna liczba załączników: 7 sztuk. maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB. Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB. nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku. Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Rodzina 500+ niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z infolinią eurobanku.

13. Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła?

Wiadomość e-mail z UPO o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr ” otrzymasz z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl.

14. Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Rodzina 500+? Jaka jest rola eurobanku w tym procesie?

Decyzję o przyznaniu świadczenia w ramach rządowego Programu Rodzina 500+ podejmuje organ prowadzący w Twojej gminie po wcześniejszej analizie wniosku. Rola Banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim Klientom złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ w serwisie internetowym eurobank online. Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa trwale po wysłaniu ich do systemu emp@tia, za pośrednictwem którego złożone wnioski trafiają do rozpatrzenia przez wybrany przez Ciebie organ prowadzący w gminie w której mieszkasz.

15. Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje Bank?

Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając Twoje dane osobowe, którymi dysponuje, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w eurobanku, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+. Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w Banku.

16. Czy Bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ moje dane?

Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając znane mu Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta w eurobanku. Bank przekazuje je w formularzu do organu przyznającego świadczenie wychowawcze, po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+.

17. Na jakiej podstawie Bank umożliwia składanie wniosków o świadczenia w ramach programu Rodzina 500+?

Euro Bank S. A. zawarł z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej porozumienie dotyczące składania wniosków w programie Rodzina 500+ w serwisach bankowości internetowej – możliwość składania wniosków poprzez serwisy bankowości internetowej banków krajowych przewidują przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

18. Czy świadczenie w ramach programu Rodzina 500+ może być przyznane w innej wysokości niż 500 zł?

Jest to uzależnione od indywidualnej sytuacji danego wnioskującego i jego rodziny - więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

19. Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z serwisu internetowego eurobank online od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/ Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)?

Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez Bank w serwisie internetowym eurobank online po wypełnieniu wniosku Rodzina 500+ i jest dostępne w zakładce „rodzina 500+” w sekcji z wnioskami wypełnionymi. Potwierdza ono, że Bank przesłał wniosek do systemu emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje go do organu prowadzącego w gminie.
Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:
- przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia
- dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
- błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.
Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę.
Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku Rodzina 500+ otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie emp@tia. Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z eurobanku oraz UPO nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne w ramach programu Rodzina 500+, a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpatrzenia przez wybrany przez Ciebie organ prowadzący gminie.
Każdy wniosek Rodzina 500+ jest analizowany przez organ prowadzący w gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+, a organ prowadzącym w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą pisemnie, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.
UWAGA! Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ na podstawie złożonego wniosku, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez organ prowadzący w gminie. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

20. Jakie dane zawiera potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+?

STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu emp@tia
IDENTYFIKATOR WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku
DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie eurobanku
IMIĘ - dane osoby wnioskującej
NAZWISKO - dane osoby wnioskującej
PESEL - dane osoby wnioskującej
NAZWA NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: Euro Bank S. A.
NAZWA/KOD OGRANU PROWADZĄCEGO – nazwa/kod organu prowadzącego w gminie
KOD DOKUMENTU WERSJA DOKUMENTU

21. Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ wystawiane prze Bank?

Potwierdzenie złożenia wniosku „Rodzina 500+” możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w serwisie internetowym eurobank online. Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany raz na dobę w serwisie internetowym w zakładce „Złożone wnioski”. W momencie przekazania wniosku z Banku do systemu emp@tia, odpowiedzi na wszelkie pytania i obsługę wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+ przejmują organy prowadzące w gminie, którym podlega wnioskujący o świadczenie.

22. Czy i jak mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+?

Kopię pobranego wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać tylko 1 raz od razu po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem serwisu internetowego eurobank online. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzeniem wniesienia wniosku do organu prowadzącego w gminie (Urząd miasta/gminy/MOPS) ze względu na miejsce zamieszkania Klienta jest UPO/UPP. Jeśli nie udało Ci się wydrukować wypełnionego wniosku z systemu serwisu internetowego eurobank online, udaj się do organu prowadzącego w gminie (Urząd miasta/gminy/MOPS), któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania i poproś o kopię wniosku.

23. Jakie statusy może mieć wniosek Rodzina 500+ na potwierdzeniu złożenia wniosku Rodzina 500+?

Na potwierdzeniu złożenia wniosku wniosek Rodzina 500+ składany w serwisie internetowym eurobank online może mieć następujące statusy: - przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia. - dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego. - błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.

24. Dlaczego eurobank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500+?

Euro Bank S. A. umożliwia jedynie złożenie wniosku Rodzina 500+ i wysłanie go z serwisu internetowego eurobank online do organu prowadzącego w gminie poprzez system emp@tia, prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ze względu na to, że Bank po przesłaniu wniosku Rodzina 500+ do systemu emp@tia, nie może przechowywać danych z wniosku, nie ma tym samym możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go, za pośrednictwem systemu emp@tia, do wybranego przez Ciebie organu prowadzącego w gminie. W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z wybranym przez Ciebie organem prowadzącym w Twojej gminie.

25. Czy eurobank przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie „Rodzina 500+”?

Euro Bank S. A. odpowiada za możliwość udostępnienia Klientom w serwisie internetowym eurobank online możliwości wypełnienia wniosku Rodzina 500+ oraz za poprawne przekazanie go do systemu emp@tia, który potem przekazuje go do organu prowadzącego w danej gminie. Jako dowód przekazania wniosku do systemu emp@tia Bank wystawia w serwisie internetowym potwierdzenie złożenia wniosku. Zatem Bank może odpowiadać na reklamacje związane wyłącznie z przekazaniem wniosku do systemu emp@tia. Jak tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)/Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, odpowiedzi na pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Urząd miasta/gminy). W razie reklamacji złożonej w związku z wnioskiem Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

26. Jak zorientuję się, że źle wypełniłem wniosek Rodzina 500+?

Euro Bank S. A. jest odpowiedzialny za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500+, ale nie weryfikuje merytorycznie danych, jakie wprowadziłeś we wniosku oraz załączników, które do niego dołączyłeś. Potwierdzenie złożenia wniosku, jakie wyświetla się w serwisie internetowym eurobank online oraz UPO/UPP, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Rodzina 500+, ale nie jego poprawność. Jeśli błędnie wypełniłeś wniosek w ramach Programu Rodzina 500+, otrzymasz listowną prośbę od organu właściwego o korektę wniosku/uzupełnienie informacji/dokumentów.

27. Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ za pośrednictwem eurobanku?

Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie. Jeśli jednak chcesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze na dziecko, na które dotychczas nie złożyłeś wniosku, możesz za pośrednictwem serwisu internetowego eurobank online złożyć nowy wniosek na to dziecko.

28. Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500+. Jak złożyć korektę/aktualizację wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem eurobanku?

Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie.

29. Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500+ składanego za pośrednictwem eurobanku? Jaką rolę pełnią eurobank, system emp@tia i organ prowadzący w gminie?

eurobank weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim Klientom złożenie wniosku Rodzina 500+ w serwisie internetowym eurobank online. Złożenie wniosku w placówce Euro Banku S. A. lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe. Bank umożliwia pobranie wypełnionego wniosku Rodzina 500+ TYLKO bezpośrednio po złożeniu wniosku. Zachowuje jednak możliwość pobrania potwierdzenie złożenia wniosku przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku. Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez organ prowadzący w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania.
Wniosek oraz załączniki Bank usuwa trwale po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia. System emp@tia to system informatyczny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla służb zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku Rodzina 500+ z Banku do obsługi przez organ prowadzący w gminie. System emp@tia wysyła wnioskującemu UPO/UPP na adres e-mail podany we wniosku. Organ prowadzący w gminie to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd miasta/gminy). Organ prowadzący w gminie wybierasz ze względu na miejsce swojego zamieszkania.

30. Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 500+?

Kontaktuj się przede wszystkim z organem prowadzącym w gminie, w której mieszkasz – to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek, wydawał decyzję administracyjną w Twojej sprawie i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej.

31. Mam błąd we wniosku Rodzina 500 plus. Czy bank może go wycofać i nie wysyłać do analizy organu prowadzącego w gminie?

Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Możesz jednak wysłać poprzez bank kolejny wniosek już prawidłowo wypełniony. Jeśli masz wątpliwości, czy Twój wniosek nie zawiera błędów prosimy, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie, który zaznaczyłaś/łeś składając wniosek aby ustalić, czy nie zawiera on błędów/jest kompletny.

32. Czy Klient może złożyć wniosek Rodzina 500+ elektronicznie w eurobank online, jeśli ma w składzie rodziny: a) dzieci bez nadanego numeru PESEL (przyznawany w ciągu około 2 tygodni), b) osoby bez numeru PESEL (np. obcokrajowcy)?

Nie, w takiej sytuacji należy złożyć wniosek w organie prowadzącym w gminie właściwym dla miejsca Twojego zamieszkania, gdyż system bankowości elektronicznej wymusi podanie PESEL.

33. Dlaczego od 1 sierpnia 2017 r. po zalogowaniu do serwisu Euro Banku S. A. widoczne są dwa Wnioski Rodzina 500+?

W okresie od 1 sierpnia do 30 września 2017 w serwisie internetowym Banku są widoczne Wnioski Rodzina 500+ na dwa okresy świadczeniowe:
 - o Wniosek na aktualnie trwający okres, który kończy się 30.09.2017 (dotyczy to tych rodzin, którym np. urodziło się dziecko, na rzecz którego może być wypłacane świadczenie jeszcze w tym okresie)
 - o Wniosek na nowy okres od 1.10.2017 do 30.09.2018
Od 1 października 2017 r. w serwisie internetowym Banku będzie dostępny wyłącznie wniosek na nowy okres świadczeniowy.

34. Co zmieniło się we Wniosku i Programie Rodzina 500+ w stosunku do poprzedniego roku?

Zmiany w programie „Rodzina 500+” dotyczyły likwidacji nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk. Polegały one m.in. na dopasowywaniu przez niektórych rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka, pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce, deklarowaniu przez osoby prowadzące działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w oświadczeniach zaniżonych dochodów z takiej działalności. Zmiany we wniosku polegały przede wszystkim na maksymalnym uproszczeniu formularza, w tym np. ograniczeniu liczby miejsc, w których konieczne było załączanie dokumentów.

35. Czy mogę wypełnić Wniosek Rodzina 500+ online przez serwis eurobanku, jeżeli jestem opiekunem prawnym dziecka?

Nie. W takim przypadku musisz złożyć wniosek o świadczenie w ramach Programu Rodzina 500+ bezpośrednio w organie prowadzącym w gminie właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania.

sprawdź produkty polecane

X
zainstaluj aplikację
„eurobank mobile”
Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »