Jak oceniasz naszą stronę?

Twoja opinia jest dla nas ważna. Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej serwisu eurobank.pl.

1. Jaki był cel Twojej wizyty na stronie eurobank.pl?
1. Informacji o jakim produkcie/usłudze poszukiwałaś/-eś?
1. Czy znalazłaś/-eś wszystkie informacje, których poszukiwałaś/-eś?
1. Jakich informacji zabrakło lub jakie były niezrozumiałe?
1. Jak oceniasz stronę eurobank.pl?
1. Jeśli masz dodatkowe uwagi, wpisz je poniżej:
loading...

pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich


Euro Bank S.A. informuje, że od dnia 10 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, co wiąże się z powstaniem nowych, satysfakcjonujących obie strony, sposobów rozwiązywania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. 
W związku z tym Bank podaje, iż Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (adres: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa; www.knf.gov.pl), Arbiter  Bankowy przy Związku Banków Polskich (adres: ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa; www.zbp.pl) oraz Rzecznik Finansowy (adres: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl) są podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pomiędzy Bankiem a jego Klientami, w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016r. poz.1823 z późn. zm.).
 
Jednocześnie informujemy, że w przypadku, gdy spór dotyczy umów zawartych za pośrednictwem strony internetowej lub innych środków elektronicznych (Bankowość internetowa, oferta kierowana za pośrednictwem wiadomości e-mail), Klienci od 10 stycznia 2017 r. będą mogli występować do ww. podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich ze skargą o rozstrzygnięcie sporu w postępowaniu pozasądowym za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii. Stanowi ona jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r.  w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich; Dz.U. EU nr L 165/1).Przed skorzystaniem z platformy ODR zapraszamy do kontaktu z Bankiem:
  • poprzez e-mail na adres: info@eurobank.pl lub eurobank@eurobank.pl 
  • za pośrednictwem serwisu eurobank online 
lub
w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, tj.:
  • w dowolnej Placówce lub Centrali Banku (ul. św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław) lub
  • korespondencyjnie na adres: Euro Bank S.A., ul. św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław lub
  • telefonicznie pod numerem 555 000 555;
  • wysyłając faks na numer: 71 79 55 501
 
 Informujemy, że Euro Bank S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 
X
zainstaluj aplikację
„eurobank mobile”
Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »