Jak oceniasz naszą stronę?

Twoja opinia jest dla nas ważna. Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej serwisu eurobank.pl.

1. Jaki był cel Twojej wizyty na stronie eurobank.pl?
1. Informacji o jakim produkcie/usłudze poszukiwałaś/-eś?
1. Czy znalazłaś/-eś wszystkie informacje, których poszukiwałaś/-eś?
1. Jakich informacji zabrakło lub jakie były niezrozumiałe?
1. Jak oceniasz stronę eurobank.pl?
1. Jeśli masz dodatkowe uwagi, wpisz je poniżej:
loading...

polityka informacyjna


Dane banku

Euro Bank S.A.
ul. św. Mikołaja 72
50-126 Wrocław

NIP: 521-008-25-38
REGON: 006234590
kod SWIFT: EBSAPLPW
Tel.: (+48 71) 79 55 500
Faks: (+48 71) 79 55 501

Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu 50-126, przy ulicy św. Mikołaja 72, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025313, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca NIP: 521-008-25-38, wysokość kapitału zakładowego: 563 096 032,05 PLN, wysokość kapitału wpłaconego: 563 096 032,05 PLN.


Dokumenty

Ujawnienia w sprawie adekwatności kapitałowej i inne informacje podlegające ogłaszaniu za rok 2017 (pdf)

Ujawnienia w sprawie adekwatności kapitałowej i inne informacje podlegające ogłaszaniu za rok 2016_uzupełnienie (pdf)

Ujawnienia w sprawie adekwatności kapitałowej i inne informacje podlegające ogłaszaniu za rok 2015_uzupełnienie (pdf)

Ujawnienia w sprawie adekwatności kapitałowej i inne informacje podlegające ogłaszaniu za rok 2015 (pdf)

Ujawnienia o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Euro Banku SA 2013 (pdf)

Ujawnienia o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Euro Banku SA 2012 (pdf)

Ujawnienia o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Euro Banku SA 2011 (pdf)

Ujawnienia o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Euro Banku SA 2010 (pdf)

Ujawnienia o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Euro Banku SA 2009 (pdf)

Ujawnienia o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Euro Banku SA 2008 (pdf)

Kontakt z instytucjami działającymi przy Związku Banków Polskich (pdf)

Komunikat o polityce przeciwdziałania praniu pieniędzy i działaniu przeciw terroryzmowi (pdf)

Pakiet informacji MIFID - uprawniony kontrahent (pdf)

MIFID information leaflet (pdf)

Arkusz informacyjny dla deponentów - gwarancje BFG (pdf)

Sprawozdanie finansowe Euro Banku za rok 2015

Sprawozdanie finansowe Euro Banku za rok 2016

Sprawozdanie finansowe Euro Banku za rok 2017

Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za 2017 rok

Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za 2016 rok

Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za 2015 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2017

Roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej - za 2014 rok

Opinia biegłego rewidenta za 2014 rok

Roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej - za 2013 rok 

Opinia biegłego rewidenta za 2013 rok cz.I oraz cz.II.

Polityka Informacyjna Euro Banku SA wydana na podstawie zasad ładu korporacyjnego KNF (pdf)


Polityka Informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowych i innych informacji podlegających ujawnianiu lub ogłaszaniu przez Bank (pdf)


Lista przedsiębiorców i przedsiębiorców zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 Prawa bankowego

Adekwatność kapitałowa oraz inne informacje podlegające ogłaszaniu na 31.12.2014 r.

Oświadczenie w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych  

Statut Euro Bank Spółka Akcyjna
Kodeks Etyki Bankowej Związku Banków Polskich

Zasady Dobrych Praktyk przedsiębiorstw zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce


Informacje ogłaszane przez Euro Bank S.A. zgodnie z art. 111a ust. 4  Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami)

Ocena Rady Nadzorczej stosowania w Euro Banku S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Kodeks Postępowania Societe Generale

Lista Partnerów Euro Banku S.A.

X
zainstaluj aplikację
„eurobank mobile”
Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »