Jak oceniasz naszą stronę?

Twoja opinia jest dla nas ważna. Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej serwisu eurobank.pl.

1. Jaki był cel Twojej wizyty na stronie eurobank.pl?
1. Informacji o jakim produkcie/usłudze poszukiwałaś/-eś?
1. Czy znalazłaś/-eś wszystkie informacje, których poszukiwałaś/-eś?
1. Jakich informacji zabrakło lub jakie były niezrozumiałe?
1. Jak oceniasz stronę eurobank.pl?
1. Jeśli masz dodatkowe uwagi, wpisz je poniżej:
loading...
Wyrażając swoją opinię dajesz nam możliwość poprawienia standardów obsługi, by spełniały Twoje oczekiwania. Twoje opinie pozwalają nam także dostosować nasze produkty i usługi do Twoich wymagań.

Jeśli chcesz wyrazić opinię, możesz skorzystać z jednego z szybkich kanałów:


 


Dla Twojej wygody udostępniamy kilka różnych kanałów, przez które możesz zgłosić swoje zastrzeżenia związane z jakością świadczonych usług lub po prostu podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami.

telefonicznie, dzwoniąc na numer 555 000 555*
poprzez bankowość internetowąserwis eurobank online »
faxem na numer 71 79 55 501*
listownie, możesz wysłać list na adres:
Euro Bank S.A.
ul. św. Mikołaja 72
50-126 Wrocław
za pośrednictwem posłańca lub kuriera
w centrali Banku (ul. św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław)
 
*koszt połączenia wg taryfy operatora
Aby pomóc nam w jak najszybszym rozwiązaniu Twojego zgłoszenia postaraj się przekazać nam wszystkie potrzebne informacje takie jak:
 • imię i nazwisko
 • numer telefonu pod którym możemy się z Tobą skontaktować - tak dotrzemy do Ciebie najszybciej
 • adres zamieszkania oraz adres kontaktowy
 • opis sprawy, która jest przedmiotem kontaktu
 • oczekiwania wobec banku w związku z zaistniałą sytuacją
Niektóre reklamacje wymagają złożenia dodatkowych dokumentów. Można je pobrać, wypełnić, zeskanować i dołączyć do zgłoszenia. W przypadku reklamacji dotyczących transakcji kartowych wypełnij dodatkowe oświadczenie. To pozwoli na jeszcze szybszą obsługę Twojego zgłoszenia.
Reklamacje rozpatrujemy w możliwie najkrótszym czasie.
Na Twoje zgłoszenie odpowiemy w terminie:
 • 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Banku,
 • w szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu. W takim przypadku poinformujemy Cię o nowym przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia jej otrzymania.
O wyniku rozpatrzenia reklamacji poinformujemy Cię:
 • listownie – odpowiedź w formie papierowej wyślemy do Ciebie listem na posiadany przez bank adres korespondencyjny
 • poprzez e-mail - odpowiedź w formie elektronicznej wyślemy do Ciebie listem w formacie PDF na posiadany przez bank adres mailowy. 

Zapoznaj się ze szczegółami:

Jeśli nie będziesz usatysfakcjonowany przedstawionym przez Bank rozwiązaniem lub się z nim nie zgadzasz, masz możliwość:
 • odwołania się do Banku od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację (w trybie przewidzianym dla składania reklamacji)
 • zwrócenia się o pomoc prawną do Miejskiego Rzecznika Konsumentów lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta (najbliższego miejscu zamieszkania),
 • skorzystania z instytucji mediacji:
  • Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (adres: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa; www.knf.gov.pl),
  • Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich (adres: ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa),
  • Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich (adres: ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa),
 • wystąpienia do Rzecznika Finansowego (adres: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl):
  • z wnioskiem o rozwiązanie sporu w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 892 z późn. zm.),
  • z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy,
 • wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego przeciwko Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu 50-126, przy ul. Św. Mikołaja 72; NIP: 521-008-25-38 (sądem miejscowo właściwym jest sąd we Wrocławiu),
 • wystąpienia z wnioskiem do Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich (adres: ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa).
 
X
zainstaluj aplikację
„eurobank mobile”
Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »